Městská policie Liberec

Opilec nespolupracoval při lékařském ošetření.
Hlídkové službě strážníků se podařilo najít další odcizené vozidlo.
Školení o tom, jak chránit seniory, využili zástupci nejrůznějších profesí.
Díky spolupráci hasičů a městské policie byla zachráněna kočka.
Narušování veřejného pořádku ve Frýdlantě řešila Městská policie Liberec.
Okrskář z centra města předal republikové policii hledanou osobu.

Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 28.10.2016 12:11