05.05.2020
Jan Král

Matrika – postupné uvolňování

POSTUPNÉ UVOLŇOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ NA ODDĚLENÍ MATRIKY:

1/ v současné době lze na oddělení matriky vyřídit svoje záležitosti pouze po telefonické dohodě. Objednaný klient je pozván na konkrétní den a hodinu do budovy Nového magistrátu, přepážku č. 15; tel. kontakt pro rodiče, kteří potřebují sepsat zápis o určení otcovství k nenarozeným dětem - 485 243 725 (pí Václava Palanová);

2/ rodné listy novorozenců v průběhu měsíce května stále zasíláme na adresu trvalého pobytu matky. V případě, že máte jinou kontaktní adresu, uveďte ji do prohlášení o jménu dítěte;

3/ úmrtní listy rovněž v tomto měsíci zasíláme na adresu obstaravatele pohřbu;

4/ o duplikáty matričních dokladů lze požádat pouze písemně, písemnou žádost (sepsanou volnou formou) společně s poplatkem 100 Kč můžete zaslat poštou anebo vhodit do připraveného boxu před radnicí, matriční doklad Vám zašleme doporučeně, do vlastních rukou;

5/ od 11. 5. 2020 jsou povoleny svatby, jejichž celkový počet, včetně oddávajícího a matrikářky nesmí přesáhnout 100 osob. Snoubenci v průběhu obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob.

Nastavení cookies