17.02.2015
Karel Horník

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města

Manuál slouží pro příjemce dotace z fondů města, kteří jsou povinni se tímto dokementem řídit a označovat podle něho uspořádané akce.