Úřední deska

Číslo 1519, statutární město Liberec zastoupené Zoologickou zahradou, Liberec, Lidové sady 425/1, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 19.10.2017 do 06.11.2017 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu objektu a pozemku

Dokument

 

Číslo 1518, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 19.10.2017 do 22.10.2018 , Petra Seifertová

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Urnový háj krematoria - Rita Hanková

Dokument

 

Číslo 1517, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 19.10.2017 do 22.10.2018 , Petra Seifertová

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Vesec - Růžena Milová

Dokument

 

Číslo 1516, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 19.10.2017 do 22.10.2018 , Petra Seifertová

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Urnový háj krematoria - Libuše Šenkýřová

Dokument

 

Číslo 1515, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 19.10.2017 do 22.10.2018 , Petra Seifertová

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Urnový háj krematoria - Richard Hajský

Dokument

 

Číslo 1514, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 19.10.2017 do 22.10.2018 , Petra Seifertová

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Urnový háj krematoria - Lucie Fejfarová

Dokument

 

Číslo 1513, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 19.10.2017 do 22.10.2018 , Petra Seifertová

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Urnový háj krematoria - Jana Vaňková

Dokument

 

Číslo 1512, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 19.10.2017 do 06.11.2017 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Puškinova

Dokument, Snímek 1, Snímek 2

 

Číslo 1511, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 19.10.2017 do 06.11.2017 , Petra Seifertová

Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby - Pokládka sdělovacího vedení optický kabel "Rychtářská - Lesní" - a-net Liberec s.r.o.

Dokument

 

Číslo 1510, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 19.10.2017 do 06.11.2017 , Petra Seifertová

Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti - Revitalizace Rochlice II. etapa - lokalita domů s pečovatelskou službou - statutární město Liberec

Dokument

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]