Úřední deska

Číslo 863, statutární město Liberec zastoupené Základní školou, Liberec, Švermova 403/40, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 26.06.2017 do 12.07.2017 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument

 

Číslo 862, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 26.06.2017 do 12.07.2017 , Petra Seifertová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - silnice ev. č. II/592 (ul. Andělohorská) v Chrastavě - dle situace

Dokument, Snímek

 

Číslo 861, Magistrát města Jablonec nad Nisou

Vyvěšeno od 26.06.2017 do 12.07.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Gyngo

Dokument

 

Číslo 860, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 23.06.2017 do 11.07.2017 , Petra Seifertová

Oznámení - "Rozšíření stávajících technologií povrchových úprav kovů chemickými a elektrochemickými procesy na provozovně Vratislavice nad Nisou" - spol. GALVANOTECHNA

Dokument

 

Číslo 859, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 23.06.2017 do 10.07.2017 , Petra Seifertová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Dřevařská, v blízkosti objektu č. p. 64, k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument, Snímek

 

Číslo 858, Magistrát města Liberec (odbor životního prostředí)

Vyvěšeno od 23.06.2017 do 10.07.2017 , Petra Seifertová

Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - "Rekonstrukce vodovodu - 2. etapa, ul. Volgogradská, Janův Důl" - Severočeská vodárenská společnost a.s., v zastoupení Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. - Ing. Kubíčková

Dokument

 

Číslo 857, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 23.06.2017 do 10.07.2017 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice I/13I a I/13

Dokument, Snímek

 

Číslo 856, Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola

Vyvěšeno od 23.06.2017 do 04.08.2017 , Petra Seifertová

Dražba - Jan Štekr

Dokument

 

Číslo 855, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 23.06.2017 do 10.07.2017 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. V Cihelně

Dokument, Snímek

 

Číslo 854, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 23.06.2017 do 10.07.2017 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. V Cihelně

Dokument, Snímek

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]