Úřední deska

Číslo 1920, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 27.10.2016 do 14.11.2016 , Jana Moravcová

Oznámení - zahájení územního řízení "IV-12-4014350 Lbc, Chrastavská 1839/3_kNN_garáže" - ČEZ Distribuce, a.s.

Dokument

 

Číslo 1921, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 27.10.2016 do 14.11.2016 , Jana Moravcová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Jeronýmova v Liberci

Dokument, Snímek

 

Číslo 1917, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 27.10.2016 do 13.12.2016 , Jana Moravcová

Výběrové řízení - dětská endokrinologie a diabetologie pro území Liberec a Jablonec nad Nisou - termín podání přihlášek do 13. prosince 2016

Dokument

 

Číslo 1918, Exekutorský úřad Praha 2, soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych

Vyvěšeno od 27.10.2016 do 09.12.2016 , Jana Moravcová

Dražba - Jan Ciepiela

Dokument

 

Číslo 1919, Exekutorský úřad Plzeň-jih, soudní exekutor Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová

Vyvěšeno od 27.10.2016 do 23.11.2016 , Jana Moravcová

Oprava dražby - David Kvíčala

Dokument

 

Číslo 1915, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 27.10.2016 do 16.11.2016 , Jana Moravcová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p.č. 3216 k.ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 1916, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 27.10.2016 do 14.11.2016 , Jana Moravcová

Záměr budoucího převodu (prodej) části pozemku p.č. 5007/3 k.ú Liberec a části pozemku p.č. 24 v k.ú. Františkov u Liberce

Dokument

 

Číslo 1912, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 26.10.2016 do 11.11.2016 , Jana Moravcová

Návrh stanovení místní úpravy provozu na křižovatce ulic Jeronýmova a Palackého v k.ú. Horní Růžodol

Dokument, Snímek

 

Číslo 1913, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 26.10.2016 do 11.11.2016 , Jana Moravcová

Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Růžodolská, Liberec XI-Růžodol I

Dokument, Snímek

 

Číslo 1914, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 26.10.2016 do 11.11.2016 , Jana Moravcová

Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Frýdlantská a Sokolská

Dokument, Snímek

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]