Úřední deska

Číslo 1285, ČEZ Distribuce, a.s.

Vyvěšeno od 26.07.2016 do 29.08.2016 , Kateřina Hartová

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - část obce Liberec-Starý Harcov

Dokument

 

Číslo 1281, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 26.07.2016 do 11.08.2016 , Kateřina Hartová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - III/2783 (od křiž. se silnicí III/2782 ke křiž. se silnicí III/272 39) - Starý Dub - Janův Důl 

Značka, Snímek

 

Číslo 1279, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 26.07.2016 do 11.08.2016 , Kateřina Hartová

Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci - ul. 28. října, k.ú. Horní Růžodol

Značka, Snímek

 

Číslo 1280, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 26.07.2016 do 11.08.2016 , Kateřina Hartová

Stanovení místní úpravy provozu - sjednocení zastávek MHD v ul. Stará Ještědská

Značka, Snímek

 

Číslo 1282, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 26.07.2016 do 11.08.2016 , Kateřina Hartová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Fričova

Značka, Snímek

 

Číslo 1283, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 26.07.2016 do 11.08.2016 , Kateřina Hartová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Výpřež

Značka, Snímek

 

Číslo 1284, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 26.07.2016 do 11.08.2016 , Kateřina Hartová

Návrh stanovení místní úpravy provozu ul. Krkonošská

Značka, Snímek

 

Číslo 1278, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 26.07.2016 do 11.08.2016 , Kateřina Hartová

Rozhodnutí o změně umístění stavby - Bytové domy Horská - SO 02 Penzion, SO 03 Zpevněné plochy - Změna příjezdové komunikace k penzionu - BV Development Liberec I. s.r.o.

Dokument

 

Číslo 1276, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 26.07.2016 do 31.08.2016 , Kateřina Hartová

Výběrové řízení - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Magistrátu města Liberec - termín podání přihlášek do 30. srpna 2016

Dokument

 

Číslo 1277, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 26.07.2016 do 18.08.2016 , Kateřina Hartová

Výběrové řízení - referent investic a oprav na odboru ekologie a veřejného prostoru Magistrátu města Liberec - termín podání přihlášek do 17. srpna 2016

Dokument

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]