19.08.2016
Věra Maškarincová

Fond rozvojové spolupráce

Fond rozvojové spolupráce je dílčím fondem Dotačního fondu SML, který byl zřízen usnesením č. 8/2016 ze dne 28.1.2016 jako trvalý účelový fond statutárního města Liberec dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době nové grantové žádosti nepřijímáme.

Připravujeme nové vyhlášení všech 3 programů.


Programy vyhlášené v březnu 2016:

2.1 Program Partnerská spolupráce

předmětem podpory je příprava a realizace vzájemných setkání jednotlivců, skupin i organizací z Liberce s partnerskými subjekty z jiných států, zejména z partnerských měst města Liberce. Výsledkem projektů by měl být rozvoj spolupráce a přínos pro řešení vybraných problémů města

2.2 Program Zahraniční pomoc

předmětem podpory jsou konkrétní dlouhodobé projekty rozvojové pomoci a je výrazem odpovědnosti města jako součásti bohatší a úspěšnější části světa.

Program Podpora místních komunit vyhlášen nebyl.

Výsledky grantového řízení:

Výsledky řízení byly schváleny usn. zastupitelstva č. 115/2016, byly rozděleny prostředky ve výši 157 300,- Kč.

Výsledky grantového řízení 03/2016

Dokumenty ke grantovému fondu:

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci

Statut Dotačního fondu SML

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu rozvojové spolupráce

Čestné prohlášení de minimis - příloha č. 3

Hodnotící formulář - příloha č. 4

Hodnotící formulář souhrnná tabulka projektu - příloha č. 5

Formulář vyúčtování: viz níže, dokumenty ke stažení

Správní rada fondu: 

Jméno a příjmení
1. Martina Motshagen (ODS) – předsedkyně
2. Ing. Radek Laušman – místopředseda
3. Jiří Čeček (ZpL)
4. Lenka Červová (ZpL)
5. Ing. Jaroslav Šrajer (ANO 2011)
6. Ing. Radka Loučková-Kotasová (ANO 2011)
7. Mgr. Jan Marek (SLK)
8. Alexandr Šedivý (KSČM)

 

Tajemník fondu:

Mgr. Věra Maškarincová
(odbor strategického rozvoje a dotací)

Kontakt pro veřejnost:

Mgr. Věra Maškarincová
e-mail: