01.08.2017
Věra Maškarincová

Fond rozvojové spolupráce

Fond rozvojové spolupráce je dílčím fondem Dotačního fondu SML, který byl zřízen usnesením č. 8/2016 ze dne 28.1.2016 jako trvalý účelový fond statutárního města Liberec dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Do 6. 9. 2017 (17.00) je možné opět podávat žádosti prostřednictvím portálu https://obcan.liberec.cz

Jak podat žádost - manuál  pro výzvy na rok 2017 

Dokumenty ke grantovému fondu:

2. Vyhlášení fondu 2017
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu rozvojové spolupráce - aktualizováno 30.6. 2017
Čestné prohlášení de minimis
Hodnotící formulář
Hodnotící formulář souhrnná tabulka projektu
Formulář vyúčtování
Vzor žádosti pro fyzickou osobu
Vzor žádosti pro právnickou osobu
Statut Dotačního fondu SML

Programy fondu:
2.1 Program Partnerská spolupráce
předmětem podpory je příprava a realizace vzájemných setkání jednotlivců, skupin i organizací z Liberce s partnerskými subjekty z jiných států, zejména z partnerských měst města Liberce. Výsledkem projektů by měl být rozvoj spolupráce a přínos pro řešení vybraných problémů města
2.2 Program Zahraniční pomoc
předmětem podpory jsou konkrétní dlouhodobé projekty rozvojové pomoci a je výrazem odpovědnosti města jako součásti bohatší a úspěšnější části světa.
2.3 Podpora místních komunit
předmětem podpory je činnost místních iniciativ a osadních výborů za účelem rozvoje jednotlivých čtvrtí města a jejich částí. Financovat lze přípravu a realizaci drobných investic a oprav a žádostí o dotace na zlepšení kvality života v jednotlivých čtvrtích. 

 

Jak podat žádost - manuál  pro výzvy na rok 2017 


Výsledky grantového řízení na rok 2017:
Výsledky řízení byly schváleny usn. zastupitelstva č. 14/2017.
V programu Partnerská spolupráce byly rozděleny prostředky ve výši 263 510,- Kč.
V programu Podpora místních komunit byly rozděleny prostředky ve výši 50 000,- Kč.
Výsledky grantového řízení 01/2017
Formulář vyúčtování

Výsledky grantového řízení z března 2016:
Výsledky řízení byly schváleny usn. zastupitelstva č. 115/2016, byly rozděleny prostředky ve výši 157 300,- Kč.
Výsledky grantového řízení 03/2016
Formulář vyúčtování

 

Správní rada fondu:

Jméno a příjmení
1. Martina Motshagen (ODS) – předsedkyně
2. Ing. Radek Laušman – místopředseda
3. Jiří Čeček (ZpL)
4. Lenka Červová (ZpL)
5. Ing. Jaroslav Šrajer (ANO 2011)
6. Ing. Radka Loučková-Kotasová (ANO 2011)
7. Mgr. Jan Marek (SLK)
8. Alexandr Šedivý (KSČM)

Tajemník fondu:

Mgr. Věra Maškarincová
(odbor strategického rozvoje a dotací)

Kontakt pro veřejnost:

Mgr. Věra Maškarincová
e-mail: