16.11.2016
Pavel Chmelík

Fond kultury a cestovního ruchu

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 146/2016 ze dne 23. 6. 2016 program 5.2 Kulturní projekty na území města Liberec k předkládání žádostí o dotace pro 2. kolo 2016 se lhůtou pro podávání žádostí od 5. září 2016, 8.00 hodin do 21. září 2016, 17.00 hodin.

Příjem žádostí byl ukončen.

 

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 131/2016 ze dne 9.6.2016 

zveřejňujeme tabulku se schválenými dotacemi pro 1. kolo 2016 Fondu kultury a cestovního ruchu.

Vyhlášení programů pro rok 2016 k předkládání žádostí o dotaci - 1. kolo - 2. kolo (aktuální)

Statut Dotačního fondu SML

Pravidla přidělování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu

Vzor žádostí pro - právnické osoby - fyzické osoby

Čestné prohlášení de minimis - příloha č. 3 

Manuál pro označování akcí podpořených fondem

Vyúčtování dotace + Zpráva o realizaci projektu.

 

Aktuální výzvy k předložení žádostí o dotaci sledujte zde

 

Správní rada:

  Jméno a příjmení
1 Gubiš Jindřich  předseda
2 Mgr. Jan Korytář  místopředseda
3 Pavla Haidlová
4 Jakub Zobín
5 Ing. Květa Vinklátová
6 RNDr. Vít Příkaský
7 Ing. Ondřej Červinka
 8 Martin Doubravský
 9 Ing. Jana Vančatová

 

 

Kontakt pro veřejnost:

Mgr. Zuzana Kotrmanová,
vedoucí oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu
e-mail: kotrmanova.zuzana@magistrat.liberec.cz, tel: 485 243 137