06.09.2017
Pavel Chmelík

Fond kultury a cestovního ruchu

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 192/2017 ze dne 29. 6. 2017 program 5.2 Kulturní projekty na území města Liberec k předkládání žádostí o dotace pro 2. kolo 2017 se lhůtou pro podávání žádostí od 4. září 2017, 8.00 hodin do 20. září 2017, 17.00 hodin
 

Aktuální VYHLÁŠENÍ Fondu kultury a cestovního ruchu 2017
-     5.2 Kulturní projekty na území města Liberec (lhůta pro podání žádosti 4.–20. 9. 2017)

 

 

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes Portál občan úředník.
Návod na podání žádosti o dotace - ZDE!

Statut Dotačního fondu SML

Pravidla přidělování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu

Čestné prohlášení de minimis - příloha č. 3 

Manuál pro označování akcí podpořených fondem

Vyúčtování dotace + Zpráva o realizaci projektu.

 

Správní rada:

  Jméno a příjmení
1 Gubiš Jindřich  předseda
2 Mgr. Jan Korytář  místopředseda
3 Pavla Haidlová
4 Jakub Zobín
5 Ing. Květa Vinklátová
6 RNDr. Vít Příkaský
7 Ing. Ondřej Červinka
 8 Martin Doubravský
 9 Ing. Jana Vančatová

 

 

Kontakt pro veřejnost:

Ing. Jana Lelková,
oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu,
e-mail: