13.04.2018
Karel Horník

Sportovní fond

Sportovní fond je dílčím fondem Dotačního fondu SML, který byl zřízen usnesením č. 8/2016 ze dne 28. 1. 2016 jako trvalý účelový fond statutárního města Liberec dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů."

 

Aktuální VYHLÁŠENÍ sportovního fondu 2018

- Program 6.1 – Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže
- Program 6.2 – Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce

 

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes Portál občan úředník.
Návod na podání žádosti o dotace - ZDE!

 

Statut dotačního fondu statutárního města Liberec

Základní pravidla pro přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec

Vyúčtování dotace ze Sportovního fondu

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes Portál občan úředník
Návod na správný způsob podání žádosti o dotace - ZDE!

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Doložení počtu dětí a mládeže pravidelně sportujících v organizaci

 

Aktuální výzvy k předložení žádostí o dotaci sledujte zde

Správní rada:

  Jméno a příjmení
1 Tibor Batthyány – předseda
2 Jan Čmuchálek – místopředseda
3 Jan Beneda
4 Bc. Zuzana Kocumová
5 Barbora Svatošová
6 Ing. Petr Seifert
7 Mgr. Petra Havlínová
8 Tomáš Zummer
   

Tajemník:

Bc. Mizerová Šárka
(Odbor sportu a cestovního ruchu - Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu)

 

UložitUložit

UložitUložit