21.09.2016
Pavel Chmelík

Sportovní fond

Sportovní fond je dílčím fondem Dotačního fondu SML, který byl zřízen usnesením č. 8/2016 ze dne 28. 1. 2016 jako trvalý účelový fond statutárního města Liberec dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů."

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 147/2016 ze dne 23. 6. 2016 program 6.2 Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce k předkládání žádostí o dotace pro 2. kolo 2016 se lhůtou pro podávání žádostí od 5. září 2016, 8:00 hodin do 21. září 2016, 17:00 hodin.

Příjem žádostí byl ukončen.

 

Dne 9. června 2016 byl usnesením č. 130/2016 schválen návrh správní rady na přidělení dotací 

z dílčího Sportovního fondu pro 1. a 2. kolo roku 2016.
1. kolo 2016
2. kolo 2016

 

Aktuální VYHLÁŠENÍ sportovního fondu 2016

Statut dotačního fondu statutárního města Liberec

Základní pravidla pro přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec

Vyúčtování dotace ze Sportovního fondu

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes Portál občan úředník
Návod na správný způsob podání žádosti o dotace - ZDE!

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Doložení počtu dětí a mládeže pravidelně sportujících v organizaci

 

Aktuální výzvy k předložení žádostí o dotaci sledujte zde

Správní rada:

  Jméno a příjmení
1 Tibor Batthyány – předseda
2 Jan Čmuchálek – místopředseda
3 Jan Beneda
4 Bc. Zuzana Kocumová
5 Pavel Felgr
6 Karel Hampl 
7 Mgr. Petra Havlínová
8 Tomáš Zummer
9 Přemysl Samšiňák

Tajemník:

Renata Sobotková
(Odbor sportu a cestovního ruchu - Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu)

 

UložitUložit