03.03.2017
Pavel Chmelík

Sportovní fond

Sportovní fond je dílčím fondem Dotačního fondu SML, který byl zřízen usnesením č. 8/2016 ze dne 28. 1. 2016 jako trvalý účelový fond statutárního města Liberec dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů."

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 21/2017 ze dne 26. 1. 2017 programy 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže a 6.2 Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce k předkládání žádostí o dotace pro 1. a 2. kolo roku 2017 se lhůtou pro podávání žádostí od 3. března 2017, 8:00 hodin do 23. března 2017, 16:00 hodin.

 

Aktuální VYHLÁŠENÍ sportovního fondu 2017
-     1. kolo roku 2017
-     2. kolo roku 2017
 

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes Portál občan úředník.
Návod na podání žádosti o dotace - ZDE!

 

Statut dotačního fondu statutárního města Liberec

Základní pravidla pro přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec

Vyúčtování dotace ze Sportovního fondu

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes Portál občan úředník
Návod na správný způsob podání žádosti o dotace - ZDE!

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Doložení počtu dětí a mládeže pravidelně sportujících v organizaci

 

Aktuální výzvy k předložení žádostí o dotaci sledujte zde

Správní rada:

  Jméno a příjmení
1 Tibor Batthyány – předseda
2 Jan Čmuchálek – místopředseda
3 Jan Beneda
4 Bc. Zuzana Kocumová
5 Pavel Felgr
6 Karel Hampl 
7 Mgr. Petra Havlínová
8 Tomáš Zummer
9 Přemysl Samšiňák

Tajemník:

Renata Sobotková
(Odbor sportu a cestovního ruchu - Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu)

 

UložitUložit