Tajemník

Bc. Jaroslav Sopoušek

Foto
pověřen zastupováním výkonu funkce tajemníka
Sídlo: Historická radnice, č. dveří 108
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Tel.: 485 243 109

 

sekretariát:

Jaroslava Polmanová
tel.: 485 243 172
polmanova.jaroslava@magistrat.liberec.cz