Oficiální informace

 

Název 

Městská policie Liberec 

 

Způsob založení 

Zřizovatelem je statutární město Liberec.

Městská policie Liberec byla zřízena zastupitelstvem města formou obecně závazné vyhlášky města Liberce  č. 4/1992 o zřízení Městské policie Liberec.  

 

Organizační struktura 

Městskou policii Liberec řídí primátor města Liberce.

Úkoly při řízení Městské policie Liberec vykonává zastupitelstvem města Liberce pověřený strážník – ředitel Městské policie Liberec.

Grafická podoba celé organizační struktury 

 

Ředitelství a tisková mluvčí

Ředitel, zástupce ředitele a tisková mluvčí 

 

Základní kontakt

Telefon, email, poštovní adresa, sídlo

 

Provozní doba 

Časová dostupnost pro veřejnost 

 

Certifikace

Městská policie Liberec je od roku 2016 držitelem certifikátu mezinárodní platné normy systému řízení kvality ISO 9001:2008


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 19.04.2019 21:19