Čestní občané

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA LIBERCE 1853 - 1939

datum udělení jméno, příjmení, profese
důvod udělení
datum narození, datum úmrtí

17.2.1853 Christian Freiherr Kotz von Dobrsch, úředník státu
podporoval snahu libereckých občanů o vlastní samosprávu
* 1806, † 31.10.1883

13.12.1853 Carl Freiherr Czornig von Czernhausen, spisovatel
za zásluhy o zřízení okresního Soudu města Liberce a zásluhy o město a stát
* 5.5.1804, † 5.10.1889

11.9.1857 Hieronymus Baron Zeidler prof., opat Strahovského kláštera
za mnohostranné zásluhy o Libereckou reálnou školu
* 5.11.1790, † …..

3.3.1861 Anton Ritter von Schmerling, ministr spravedlnosti
za zásluhy, vyhlásil únorovou ústavu
* 23.8.1805, † 23.5.1893

7.5.1861 Ignaz Matschego, výběrčí cla
uznání nestranického a lidského působení v dobách úřednické svévole
* 3.10.1795, † 26.3.1871

12.3.1866 JUDr. Alois Brinz, univerzitní profesor, poslanec
za řeč proti zákonu rovného práva obou Zemských jazyků v českém zemském sněmu
* 28.2.1820, † 1887

12.3.1866 JUDr. Leopold Hafner Ritter von Artha, ministr školství a  kultury
za chrabré vystupování pro německé právo.
* 15.3.1818, † 5.6.1891

12.3.1866 JUDr. Eduard Herbst, poslanec
za práci poslance říšského a zemského sněmu
* 9.12.1820, † 25.6.1892

12.5.1866 JUDr. Constantin Ritter von Hoefler, dvorní rada a  univerzitní profesor
za hájení práva německého lidu
* 26.3.1811, † 29.12.1897

7.1.1868 Friedrich Ferdinand Freiher von Beust, říšský kancléř, ministr pro zvláštní záležitosti
na žádost 103 občanů města pro podporu Rakouska
* 13.1.1809, † 24.10.1886

31.8.1869 Josef Gotschy, vrchní inženýr pro stavební služby
za zásluhy o město Liberec, regulaci Nisy, technické plány ulic města a založení křížové cesty
* 17.8.1807, † ……

9.3.1871 Anton Wiede, profesor
za zásluhy o městské školy
* 9.3.1807, † 6.9.1897

7.5.1872 Alexander Freiherr von Koller, polní maršál
za zásluhy o říši
* 3.6.1813, † 29.5.1890

30.7.1872 Thaddäus Kotzura, řádový kněz
za dlouholeté záslužné působení v pozici učitele a ředitele
* 26.11.1816, † 25.5.1890

19.9.1876 JUDr. Karl von Stremayer, ministr pro kulturu a vzdělávání
za zřízení státní Průmyslové školy a zavedení tříd vyššího gymnázia
* 30.10.1823, † 22.6.1904

10.1.1882 Gustav Schirmer, obchodník a starosta
za zásluhy o město

31.5.1882 JUDr. Wilhelm Polaczek, ředitel Sparkasse a pojišťovny Concordia, zastupitel
za mnoholeté, prospěšné služby obci
* 7.6.1807, † 12.4.1886

3.4.1885 Hrabě Eduard Clam – Gallas, generál rakouské armády v Čechách
za dobrodiní pro město
* 14.3.1805, † 17.3.1891

30.8.1887 Theolog Dr. Adolf Würfel, duchovní
za dobročinné starostlivosti o školství

20.2.1894 Franz Ritter von Neumann, stavitel
za zásluhy o vystavění liberecké radnice
* 16.1.1844, † 1.2.1905

9.11.1897 Heinreich Prade, úředník
za zásluhy o domovské město
* 15.6.1853, † 23.4.1927

21.12.1902 MUDr. Franz Bayer, starosta
Ferdinand Felgenhauer, radní
Ludwig Hlasiwetz, radní
Theodor Thum, ředitel Sparkasse
u příležitosti otevření nového vodovodu jako uznání zásluh pro zásobování vodou

28.7.1914 Hrabě Franz Clam – Gallas, mecenáš umění a zemědělec
za podporu prospěšných zařízení, přenechání Zámků a  pozemků pro prázdninové domy a pozemků pro turistiku a  sport
* 26.7.1854, † 20.1.1930

6. dubna 1923 Vyhláškou prezidenta české zemské správy (68/1923) byla Libereckému magistrátu odňata kompetence okresního úřadu. Byl ustanoven Liberec – venkov. Přesto, že přestalo být statutárním městem, formálně jím zůstalo. Přerušeno udělování Čestného občanství.

25.7.1929 JUDr. Heinrich Staden, právník
za zásluhy o obec, prosadil výstavbu dětského domova, pojmenována po něm ulice Staden strasse
* 27.8.1862, † …..

30.6.1933 Ferdinand Gerhardt, učitel hudby, skladatel
za zásluhy o kulturní život města

31.1.1939 Konrad Henlein, učitel tělocviku
za sjednocení sudetských Němců a jejich přičlenění k Velkoněmecké Říši
* 6.5.1898, † 1945

31.1.1939 Dr. Waltr Lierau, gen. konzul
za zhodnocení snah vést Liberec a stát v dobách těžké hospodářské krize
* 13.8.1875, † 13.6.1945

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA LIBERCE 1945 - 2014

datum udělení jméno, příjmení, profese
důvod udělení
datum narození, datum úmrtí

28.12.1945 Dr. Edvard Beneš, druhý prezident Československa, předseda vlády, ministr zahraničí
za osvobození československého lidu
* 28.5.1884, † 3.9.1948

21.1.1946 Josef Čapek, předseda Národního výboru
podepsal kapitulační listinu 8.5.1945
* 22.1.1869, † 23.5.1955

23.11.1946 Klement Gottwald, čtvrtý prezident Československa, předseda vlády
za zásluhy o obnovení naší republiky, budovatelskou práci pro hospodářský rozkvět republiky a blaho národa
* 23.11.1896, † 14.3.1953

11.3.1947 Jan Kögler, radní
za příkladnou práci v politické sféře, hájení občanů, snaha zabránit okupaci a ochotu pomáhat všem potřebným
* 9.6.1879, † 4.6.1952

1.5.1948 Václav Kopecký, ministr kultury
za péči o město a kraj a postátnění Severočeského národního divadla
* 27.8.1887, † 5.8.1961

Do roku 1990 nenalezena žádná čestná občanství. Udělovány řády a medaile zaměřené na budovatelské úspěchy. (Za zásluhy. Za mír a socialismus. Za rozvoj. Za vynikající práci. Za výstavbu a další pamětní a výroční medaile.)

29.9.1991 Milan Uherek, dirigent
za ocenění celoživotních zásluh a vynikající reprezentaci města
* 23.12.1925, † 9.8.2012

 

29.9.1993 Dr. Hans Hiller, profesor, prezident
za upřímné a nezměrné úsilí při rozvoji spolupráce mezi občany a institucemi měst Liberce a St. Gallenu
* 19.2.1927

 

17.5.1994 Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c., architekt,držitel Ceny města Liberec (17.6.1969)
za celoživotní dílo v oblasti architektury, za práci, která má trvalou hodnotu a vynikajícím způsobem reprezentuje naše město doma i v zahraničí
* 23.2.1924, † 23.11.2011

 

25.4.1995 Ing. arch. Svatopluk Technik, architekt
za zásluhy o architektonický vzhled města
* 7.3.1913, † 2.2.2010

 

23.6.1998 prof. RNDr. František Nožička, Dr. h. c.
za ocenění dosavadního díla a za spolupráci s Vysokou školou strojní a textilní v Liberci
* 5.4.1918, † 28.5.2004

 

27.10.2011 Stanislav Hnělička, brigádní generál ve výslužbě
za mimořádné zásluhy a hrdinství v bojích za svobodu Československé republiky
* 12.2.1922

 

24.4.2014 Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc., profesor
za mimořádné zásluhy o město, badatelskou a popularizační vědeckou činnost
* 29.4.1924

 

17.12.2015 prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., rektor
za mimořádné zásluhy o rozvoj města a Technické univerzity v Liberci (TUL), celoživotní odbornou a pedagogickou činnost a rozvíjení principů svobody a demokracie
* 4.7.1930, † 14.12.2014

 

15.9.2016 prof. Markus Lüpertz, malíř, sochař, básník a hudebník
za mimořádné zásluhy a reprezentaci města
* 25.4.1941

 

16.3.2017 František Peterka, herec
in memoriam za mimořádné zásluhy o rozvoj a reprezentaci města
* 17.3.1922, † 25.11.2016

 

19.3.2018 MgA. Václav Helšus, herec
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti umění
* 6.3.1947

 

MEDAILE MĚSTA LIBEREC

datum udělení jméno, příjmení, profese
důvod udělení
datum narození, datum úmrtí

4.6.1996 Jaroslav Tomsa, profesor
za občanské zásluhy o město Liberec
* 13.7.1906, † 15.8.2000

 

25.3.1997 František Peterka, herec
za občanské zásluhy o město Liberec
* 17.3.1922

 

20.6.1998 Kateřina Neumannová, sportovkyně
za reprezentaci města na OH v Naganu
* 15.2.1973

 

23.6.1998 Ludvík Středa, básník spisovatel
za celoživotní dílo
* 24.6.1928, † 15.10.2006

 

27.4.2004 Rudolf Anděl, profesor
za vývoj a formování libereckého školství
* 29.4.1924

 

26.1.2006 Milan Uherek, dirigent
za mimořádnou, dlouholetou reprezentaci města v oblasti kultury a dětského zpěvu
* 23.12.1925, † 9.8.2012

 

28.2.2008 Stanislav Hnělička, plukovník
za bojové zásluhy ve II. světové válce
* 12.2.1922

 

29.9.2016 RNDr. Josef Janeček, emeritní ředitel ZOO Liberec
za mimořádný příspěvek při správě a rozvoji Zoologické zahrady Liberec
* 19.9.1936

 

23.6.2017 Marta Kottová
in memoriam za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie, lidských práv a otevřeného dialogu mezi příslušníky různých etnik a národností
* 22.2.1929, † 18. 6. 2017

 

23.6.2017 Ervín Šolc
za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie, lidských práv a otevřeného dialogu mezi příslušníky různých etnik a národností
* 24.7.1927

 

11.4.2017 MUDr. Vladimír Zikmund, CSc., epidemiolog
za mimořádné zásluhy v oboru epidemiologie
* 27.5.1925

 

21.6.2018 Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., historik a pedagog
za mimořádné zásluhy v oboru historie
* 1932

 

21.6.2018 Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc., vědec a pedagog
za mimořádné zásluhy v oboru nanotechnologií
* 1947