Územní plán

Liberec

znak obce
Kód obce: 563889
Adresa úřadu:
nám. Dr. E. Beneše 1,
460 59 Liberec 1

 

projednávané změny územního plánu

vydané změny územního plánu

Nový územní plán

stavební uzávěra

 

______________________________________________

Platný územní plán.

Pro nahlížení do aktuální verze stávajícího územního plánu města Liberce využívejte prosím aplikaci Marushka

Další podrobnější informace o této aplikaci (návod k ovládání, komponenty nutné ke spouštění, tisk z aplikace, novinky o aplikaci, příslušenství ke stažení…..) naleznete také v odkazech na této internetové adrese.

V případě jakýchkoliv nejasností  s ovládáním či provozem aplikace se prosím obracejte na pracovníky, kteří jsou odpovědní za provoz této aplikace. Kontakty na ně naleznete na této internetové adrese.

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2 /2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec je k nahlédnutí či ke stažení zde.

Platné regulativy prostorového a funkčního uspořádání území (příloha č.1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 2/2002) jsou k nahlédnutí či ke stažení zde.

Prezentace platného územního plánu včetně kompletní textové části a schémat k problematice dopravy, technické infrastruktury, ÚSES atd. naleznete zde.

Aktuální informace

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy