Program mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2015 s termínem předložení záměrů do 10. října 2014 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Více informací zde.