Výzva pro oblast environmentálního vzdělávání

 

 

Dne 25. listopadu 2014 ministr životního prostředí podepsal Dodatek č. 23 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR, kterým se vydává nový text Příloh III pro Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství.

V rámci uvedeného programu byla zároveň otevřena 9. výzva pro předkládání žádostí o dotaci.

 

Příjem žádostí probíhá do 27. února 2015. Alokovaná částka činí 20 mil. Kč.

Prostředky budou poskytnuty úspěšným žadatelům v těchto oblastech:

  • III.1. Vybavení učeben a poraden pro EVVO a EP
  • III.2. Pilíře EVVO a EP

Další dokumenty k výzvě jsou k dispozici zde: Dokumenty pro 9. výzvu.