Nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce


Cílem výzvy je posílit sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a osoby v terminálním stádiu nemoci. Aktivity výzvy budou zaměřeny na  modernizaci a obnovu zdravotnických prostředků pro zajištění domácí ošetřovatelské péče a na podporu udržitelnosti zdravotních systémů v ČR. Alokace pro tuto výzvu činí 28 900 000,- Kč.

Výzva č. 3 představuje pro organizace působící v oblasti geriatrické a paliativní péče další příležitost jak získat prostředky, které povedou ke zkvalitnění poskytované péče na území ČR. V rámci Aktivity II mohou nyní žádat o grant organizace působící v dané oblasti domácí zdravotní péče z celé ČR.

Detailnější informace ohledně Výzvy č. 3 týkající se podporovaných aktivit a oprávněných žadatelů jsou umístěny na webu Ministerstva zdravotnictví ČR - http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/aktualni-vyzvy_6958_2461_8.html.