Dotace a granty Libereckého kraje

09.06.2015

Vyhlášení programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny k předkládání žádostí o dotace

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26.5.2015 podmínky Programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny na rok 2015. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 1. září 2015 do 30. září 2015.
 
08.06.2015

Vyhlášení programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti ŽP a zemědělství

Zastupitelstvo LK schválilo dne 26.5.2015 podmínky dotačního Programu 8.4 – Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti ŽP a zemědělství na rok 2015. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 1.9. do 30.9.2015.
 
08.06.2015

Vyhlášení programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty k předkládání žádostí o dotaci

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26.5.2015 podmínky Programu 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty na rok 2015. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 1. září 2015 do 30. září 2015.
 
05.06.2015

Program vodohospodářských akcí 2015

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26.5.2015 podmínky dotačního Programu vodohospodářských akcí na rok 2015. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 26. června 2015 do 10. července 2015.
 
04.06.2015

Program 1.1 - Podpora jednotek PO - vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje - vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci