Vyhlášení programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty k předkládání žádostí o dotaci