Zápisy ze schůzí rady města v roce 2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Měsíc Den Pořadové
číslo
Odkaz na dokument
Leden  05.01.2016
 19.01.2016
 1.
 2.
 ZDE 
ZDE
Únor  02.02.2016
 16.02.2016
 25.02.2016
 3.
 4.
  1. M
ZDE
 ZDE 
ZDE
Březen

08.03.2016
15.03.2016
22.03.2016
31.03.2016

 5.
 2. M
 6.
 3. M

ZDE
ZDE

ZDE
ZDE

Duben  05.04.2016
11.04.2016
  19.04.2016 
 7.
4. M
 8.

ZDE
ZDE

 ZDE 

Květen  03.05.2016
 17.05.2016
30.05.2016
 9.
 10.
5. M
 ZDE
 ZDE
Červen  07.06.2016
 14.06.2016
21.06.2016
 11.
 12.
6. M
 ZDE
 ZDE
 ZDE
Červenec  19.07.2016  13.  ZDE
Srpen  01.08.2016
 23.08.2016
 7. M 
14.
  ZDE 
 ZDE
Září 01.09.2016
06.09.2016
 20.09.2016
8. M
15.
 16.

ZDE
ZDE
ZDE

Říjen  04.10.2016
 18.10.2016
 17.
 18.
 ZDE
 ZDE
Listopad  01.11.2016
 15.11.2016
 22.11.2016
 19.
 20.
9. M
 ZDE
 ZDE
 ZDE
Prosinec   06.12.2016   21.  ZDE