25.06.2012
Main Administrator

zastavěné území Cetenov

Vymezení zastavěného území ke dni 17.12.2008