Územní plán

Liberec

znak obce
Kód obce: 563889
Adresa úřadu:
nám. Dr. E. Beneše 1,
460 59 Liberec 1

 

územní studie

projednávané změny územního plánu

vydané změny územního plánu

_______________________________________________________________________

Zastupitelstvo města Liberec na svém zasedání, které se konalo 24. 2. 2022, schválilo usnesením č. 72/2022 územní plán Liberec, který nabyl účinnosti 12. 3. 2022. 

Úplné znění územního plánu po změně č. Z1B, Z1C, které nabylo účinnosti 29. 9. 2023 a po změně Z1G, Z1A, Z1H a Z5, které nabylo účinnosti 11. 5. 2024. 

Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č. j. 64 A 5/2023-211 ze dne 3. 5. 2023 bylo na pozemcích parc. č. 2632/2, 2632/3 a 2632/4 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou zrušeno funkční využití stanovené územním plánem Liberec. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č. j. 64 A 6/2023-442 ze dne 2. 10. 2023 bylo na pozemcích parc. č. 369, 370, 371 a 372 v katastrálním území Doubí u Liberce zrušeno funkční využití stanovené územním plánem Liberec. Na základě toho na uvedených pozemcích nelze do doby pořízení příslušné změny územního plánu rozhodovat.

 

Úplné znění k 11. 5. 2024 po vydání změn Z1_B, Z1_C, Z1_G, Z1_A, Z1_H a Z5

Upozorňujeme, že pdf soubory jednotlivých výkresů územního plánu se nemusejí zobrazit správně. Proto doporučujeme do jednotlivých výkresů nahlížet přes mapový portál https://marushkapub.liberec.cz/.

Textová část – T1 (pdf)

 1) Výkres základního členění území (pdf), mapový portál

 2a) Hlavní výkres (pdf), mapový portál

5) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf), mapový portál

 

Úplné znění k 29. 9. 2023 po vydání změn Z1_B, Z1_C

Textová část – T1 (pdf)

1) Výkres základního členění území (pdf)

2a) Hlavní výkres (pdf)

2b) Výkres koncepce krajiny (pdf), mapový portál

3) Výkres koncepce dopravní infrastruktury (pdf), mapový portál

4a) Výkres koncepce technické infrastruktury – energetika, spoje (pdf), mapový portál

4b) Výkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství (pdf), mapový portál

5) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf)

6) Koordinační výkres (pdf), mapový portál

 

Územní plán po vydání 24. 2. 2022

1) Titulní list (pdf)

2) Textová část – T1 (pdf)

3) Grafická část:

        1) Výkres základního členění území (pdf)

        2a) Hlavní výkres (pdf)

        2b) Výkres koncepce krajiny (pdf)

         3) Výkres koncepce dopravní infrastruktury (pdf)

        4a) Výkres koncepce technické infrastruktury – energetika, spoje (pdf)

        4b) Výkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství (pdf)

        5) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf)

4) Textová část Odůvodnění – T2 (pdf)

5) Grafická část Odůvodnění:

       6) Koordinační výkres (pdf)

       7) Výkres širších vztahů (pdf), mapový portál

       8) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf), mapový portál

6) Textová část Odůvodnění rozvojových ploch – T3 (pdf)

7) Poučení a seznam příloh (pdf)

8) Přílohy k jednotlivým kapitolám:

       Příloha č. 1: J.2 Dohody ke konceptu územního plánu (2011) (ve znění územního plánu vydaného 24. 2. 2022)

Návrh rozhodnutí o námitkách upltněných v rámci konceptu (2011): (ve znění územního plánu vydaného 24. 2. 2022)

       Příloha č. 2: L.1.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 3: L.1.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 4: L.1.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 5: L.1.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 6: L.1.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 7: L.1.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 8: L.1.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 9: L.1.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 10: L.1.9 Karlinky

       Příloha č. 11: L.1.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 12: L.1.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 13: L.1.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 14: L.1.13 Liberec

       Příloha č. 15: L.1.14 Machnín

       Příloha č. 16: L.1.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 17: L.1.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 18: L.1.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 19: L.1.18 Pilínkov

       Příloha č. 20: L.1.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 21: L.1.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 22: L.1.21 Rudolfov

       Příloha č. 23: L.1.22 Ruprechtice

       Příloha č. 24: L.1.23 Růžodol I

       Příloha č. 25: L.1.24 Staré Pavlovice

       Příloha č. 26: L.1.25 Starý Harcov

       Příloha č. 27: L.1.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 28: L.1.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 29: L.1.28 Vratislavice nad Nisou – I. část

       Příloha č. 30: L.1.28 Vratislavice nad Nisou – II. část

       Příloha č. 31: L.1.29 Zástupce veřejnosti

Návrh rozhodnutí o námitkách upltněných v rámci veřejného projednání návrhu (2013):

       Příloha č. 32: L.2.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 33: L.2.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 34: L.2.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 35: L.2.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 36: L.2.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 37: L.2.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 38: L.2.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 39: L.2.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 40: L.2.9 Karlinky

       Příloha č. 41: L.2.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 42: L.2.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 43: L.2.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 44: L.2.13 Liberec

       Příloha č. 45: L.2.14 Machnín

       Příloha č. 46: L.2.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 47: L.2.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 48: L.2.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 49: L.2.18 Pilínkov

       Příloha č. 50: L.2.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 51: L.2.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 52: L.2.21 Rudolfov

       Příloha č. 53: L.2.22 Ruprechtice

       Příloha č. 54: L.2.23 Růžodol I

       Příloha č. 55: L.2.24 Staré Pavlovice                     

       Příloha č. 56: L.2.25 Starý Harcov

       Příloha č. 57: L.2.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 58: L.2.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 59: L.2.28 Vratislavice nad Nisou

       Příloha č. 60: L.2.29 Zástupce veřejnosti

Návrh rozhodnutí o námitkách upltněných v rámci veřejného projednání nového návrhu (2018):

       Příloha č. 61: L.3.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 62: L.3.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 63: L.3.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 64: L.3.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 65: L.3.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 66: L.3.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 67: L.3.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 68: L.3.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 69: L.3.9 Karlinky

       Příloha č. 70: L.3.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 71: L.3.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 72: L.3.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 73: L.3.13 Liberec

       Příloha č. 74: L.3.14 Machnín

       Příloha č. 75: L.3.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 76: L.3.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 77: L.3.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 78: L.3.18 Pilínkov

       Příloha č. 79: L.3.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 80: L.3.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 81: L.3.21 Rudolfov

       Příloha č. 82: L.3.22 Ruprechtice

       Příloha č. 83: L.3.23 Růžodol I

       Příloha č. 84: L.3.24 Staré Pavlovice                     

       Příloha č. 85: L.3.25 Starý Harcov

       Příloha č. 86: L.3.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 87: L.3.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 88: L.3.28 Vratislavice nad Nisou

       Příloha č. 89: L.3.29 Zástupce veřejnosti

Návrh rozhodnutí o námitkách upltněných v rámci opakovaného veřejného projednání nového návrhu (2021):

       Příloha č. 90: L.4.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 91: L.4.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 92: L.4.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 93: L.4.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 94: L.4.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 95: L.4.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 96: L.4.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 97: L.4.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 98: L.4.9 Karlinky

       Příloha č. 99: L.4.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 100: L.4.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 101: L.4.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 102: L.4.13 Liberec

       Příloha č. 103: L.4.14 Machnín

       Příloha č. 104: L.4.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 105: L.4.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 106: L.4.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 107: L.4.18 Pilínkov

       Příloha č. 108: L.4.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 109: L.4.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 110: L.4.21 Rudolfov

       Příloha č. 111: L.4.22 Ruprechtice

       Příloha č. 112: L.4.23 Růžodol I

       Příloha č. 113: L.4.24 Staré Pavlovice                   

       Příloha č. 114: L.4.25 Starý Harcov

       Příloha č. 115: L.4.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 116: L.4.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 117: L.4.28 Vratislavice nad Nisou

       Příloha č. 118: L.4.29 Zástupce veřejnosti

Příloha č. 119: L.5 Námitky uplatněné zcela mimo termín

Vypořádání připomínek upltněných vrámci konceptu (2011):

Příloha č. 120: M.1 Koncept

Vypořádání připomínek upltněných vrámci veřejného projednání (2013):

       Příloha č. 121: M.2 Návrh pro veřejné projednání

Vypořádání připomínek upltněných vrámci nového návrhu pro společné jední (2016):

       Příloha č. 122: M.3.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 123: M.3.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 124: M.3.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 125: M.3.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 126: M.3.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 127: M.3.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 128: M.3.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 129: M.3.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 130: M.3.9 Karlinky

       Příloha č. 131: M.3.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 132: M.3.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 133: M.3.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 134: M.3.13 Liberec

       Příloha č. 135: M.3.14 Machnín

       Příloha č. 136: M.3.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 137: M.3.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 138: M.3.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 139: M.3.18 Pilínkov

       Příloha č. 140: M.3.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 141: M.3.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 142: M.3.21 Rudolfov

       Příloha č. 143: M.3.22 Ruprechtice

       Příloha č. 144: M.3.23 Růžodol I

       Příloha č. 145: M.3.24 Staré Pavlovice

       Příloha č. 146: M.3.25 Starý Harcov

       Příloha č. 147: M.3.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 148: M.3.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 149: M.3.28 Vratislavice nad Nisou

Vypořádání připomínek upltněných vrámci nového návrhu pro veřejné projednání:

       Příloha č. 150: M.4 Nový návrh pro veřejné projednání

Vypořádání připomínek upltněných vrámci opakovaného veřejného projednání nového návrhu:

       Příloha č. 151: M.5 Nový návrh pro opakované veřejné projednání

Příloha č. 152: G Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

 

 

Aktuální informace

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

 

Nastavení cookies