20.02.2018

Proč město levně prodává, ale draze nakupuje?

Vedení města se asi nedostatečně poučilo z chyb svých předchůdců. Některé kroky s majetkem města bohužel opět postrádají zodpovědný a hospodárný přístup. Posuďte sami.

 

Odkup parku pod Klášterem za 4,8 milionu Kč
O případu jsem psal již v prosincovém Zpravodaji. Před 10 lety patřil pozemek pod klášterem o rozloze cca 7 tisíc m2 Krajské nemocnici Liberec. Tehdejší vedení nemocnice prodalo pozemek jako nepotřebný jednomu nejmenovanému libereckému podnikateli za 1,5 mil. Kč. V roce 2017 ale náměstek Korytář přichází s návrhem odkoupit tento zanedbaný a svažitý pozemek za 4,8 mil. Kč. Přitom podle městem objednaného posudku od soudního znalce byla stanovena cena obvyklá něco málo přes 2 mil. Kč.

Můj návrh, aby se pozemek koupil za cenu podle soudního znalce, neprošel a koalice Změny a ANO prosadila vyšší výkupní cenu, a to 4,8 mil. Kč.

Prodej podílu města ve společnosti FinReal Liberec, a.s.
V 90. letech získalo město Liberec v rámci privatizace cca 7 % podílu na společnosti FinReal Liberec, a.s., vlastnící areál ČSAD Liberec poblíž dnešního obchodního centra Nisa. Rozloha areálu je asi 75 tisíc m2 a má vysoce lukrativní polohu u dálnice na Prahu.

Zastupitelstvo města v červnu 2017 uložilo náměstku Korytářovi zajistit dva znalecké posudky na tržní cenu 7 % podílu města ve společnosti FinReal. V jednom z těchto posudků z října 2017 je uvedeno, že účetní hodnota společnosti je 67 mil. Kč, ale tržní hodnota areálu by v případě prodeje mohla činit až 300 mil. Kč, a je tedy vhodné ji ověřit dalším znaleckým posudkem. Podíl města by tak mohl činit skoro 20 mil. Kč.

V únoru 2018 však náměstek Korytář předložil zastupitelstvu města Liberec návrh na prodej 7 % podílu města ve společnosti za 5,2 mil.Kč. Ověření tržní ceny areálu bohužel nebylo z neznámých důvodů provedeno. 

 

Nastavení cookies