23.02.2020

Rekordní Jizerská 50, moderní autobusy a budoucnost Veseckého rybníka

Vesecký Tajch má budoucnost

O rekonstrukci vodního díla se postará Povodí Labe. Rekonstrukce hráze si totiž vyžádá minimálně 30 mil. Kč, které město nemá. Chceme, aby město Liberec naopak svoji pozornost zaměřilo na úpravu okolí Tajchu, po kterém právě občané tolik volají. Plánujeme opěrné zídky, schůdky do vody a plovoucí molo. Zastupitelstvo města už schválilo bezplatný převod pozemků na Povodí Labe s podmínkou, že oprava hráze musí začít do roku 2025. Když se tak nestane, pozemky si město vezme zpět. Město má už nyní připravené finanční prostředky pro projektovou přípravu odděleného pásu pláže, kam by byly umístěny vstupy do vody a lavičky.

Historický dům v dolním centru
Městský dům v Orlí ulici č.p. 139 se bourat nebude a začneme s jeho rekonstrukcí.  Před několika měsíci dokončená projektová dokumentace a rozpočet ukázaly, že náklady na rekonstrukci tohoto domu dosáhnou pravděpodobně až 40 mil. Kč. Na straně druhé stojí ale historická hodnota dolního centra Liberce. Tento dům je hodnotnou ukázkou poslední pozdně klasicistní zástavby a figuruje již na mapě stabilního katastru z roku 1843.  Rada města se proto rozhodla pro citlivou rekonstrukci dochovaného historického objektu. V domě vznikne 12 nových bytů s podporou cca 20 mil. Kč z fondů EU. 

Územní plán ve finále 
V případě nového návrhu územního plánu už neplánujeme žádné zásadní změny. Vycházíme z  poslední verze bývalého vedení města z června 2018, která je veřejně dostupná na internetu marushkapub.liberec.cz. Při jeho veřejném projednávání vzniklo přibližně 600 dalších námitek. Rozhodli jsme se pouze přibližně třem desítkám námitkek vyhovět a tím mírně korigovat některé detaily v návrhu územního plánu. Opakované veřejné projednání připravujeme na druhou polovinu roku 2020. Prioritou je nyní co nejrychleji dokončit územní plán. Současně se schválením územního plánu chceme připravit i jeho první změnu, abychom mohli vyhovět dalším požadavkům a potřebám, které se už do dokončovaného návrhu z nejrůznějších důvodů nestihly nebo nedostaly. 
Snaha některých zastupitelů zcela zhatit práci posledních 12 let a vynaložené náklady ve výši cca 30 mil. Kč vůbec nechápu a nepodporuji. O konečném návrhu územního plánu bude rozhodovat veřejně zastupitelstvo města v roce 2021. 

Deset nových autobusů pro Liberec
Liberec se po dvou letech může těšit na nové moderní autobusy. Prvních 10 nových kloubových autobusů na ekologický pohon CNG do Liberce dorazí na konci léta. Zakázku, kterou vypsal Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, vyhrála firma Solaris za cca 79,7 mil. Kč. Podobné autobusy už jezdí například v Olomouci, Plzni nebo v Praze. Na další várku 20 kratších autobusů je vypsáno ak-
tuálně další výběrové řízení. 

Jizerská 50 zalitá sluncem a 8 141 účastníků
Tento ročník Jizerské 50 si budeme pamatovat ještě hodně dlouho. Nejenže se ho zúčastnil dvojnásobný olympijský vítěz Nor Petter Northug a přihlásilo se do něj rekordních 8 141 závodníků, ale především pořadatelům přálo počasí. Sluncem zalité závody ukázaly, jak krásná umí Jizerská 50 být.

 

Nastavení cookies