06.04.2024
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/8. 4. - 14. 4. 2024

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále ladit témata ke školské problematice ve 2. pololetí školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování, nový webový rozcestník atd.). Chystáme se i na blížící se zápisy ZŠ, které se uskuteční už 18. dubna. Vše podstatné najdete na našem zápisovém portálu.

Potkám se s rektorem TUL Miloslavem Brzezinou a paní kvestorkou, abychom podebatovali o dalším osudu univerzitní mateřské školy (PO 15.00).

Čeká nás další zasedání výběrových komisí na ředitele MŠ/ZŠ, kde otevřeme a zkontrolujeme náležitosti přihlášek uchazečů  - tentokrát do mateřských škol (ÚT od 8.30).

S Markétou Nešporovou z Agentury pro sociální začleňování budu debatovat o možné spolupráci našeho rezortu (ÚT 13.00).

Na mimořádné poradě vedení budeme diskutovat střednědobý rozpočtový výhled na roky 2025+ (ČT od 11.00).

Zasedne poradní skupina primátora pro bezpečnost města, jíž jsem členem (ČT 16.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2024), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na dalším zdokonalení nového školského rozcestníku www.skolyliberec.cz atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o plánovaných výstavách v Malé výstavní síni v roce 2024, stejně jako o dalších akcích v první polovině roku. Také o chystané soutěži na dodavatele velikonočních a adventních trhů.

S kolegy z odboru strategického rozvoje budu diskutovat o budoucím provozu kreativního centra Linserka (PO 14.00).

Společně s Olgou Menzelovou a prof. Miroslavem Bártou otevřeme mimořádnou expozici Udržitelnost a civilizace, která bude po celý duben vystavena na náměstí před radnicí (PO 16.00).

Zasedá rada Turistického regionu Jizerské hory, kde budeme probírat plány na letošní rok (ČT od 9.00).

 

Ostatní aktivity

Porady vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá komise pro rozvoj zoologické zahrady (ST 15.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města .

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (1. 4. - 7. 4. 2024) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Kanaloš (Comunités) - spolupráce s městem ve vzdělávání

Nastavení cookies