Centrum aktivního života - Rekonstrukce Liebiegova paláce

 


Projekt:   Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života

Projekt je spolufinancován z Evropské unie.
Program: Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj (Integrované projekty IPRÚ)

Cíle projektu: Cílem projektu je vytvořit polyfunkční komunitní centrum, tzv. veřejné víceúčelové zařízení, kde se budou setkávat obyvatelé napříč generacemi, členové různých skupin ohrožených sociálním vyloučením a společně se podílet na komunitní činnosti. Zázemí zde najdou sociální služby, neziskové organizace, spolky a sdružení, které budou realizovat sociální, vzdělávací, kulturní a rekreační aktivity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

Harmonogram projektu:
11/2019 podání žádosti o podporu
11/2021 podání nové žádosti o podporu s navýšeným rozpočtem
08/2020 – 10/2022 realizace projektu
06/2023 ukončení projektu

Aktuality

13.10.2021

Liebiegův palác - jak pokračuje stavba

Od loňského srpna prochází novorenesanční budova Liebiegova paláce stavební úpravou.
 
20.05.2021

Obnova Liebiegova paláce: výměna trámů, restaurátoři a oprava krovu

Devátým měsícem pokračuje kompletní rekonstrukce historické budovy Liebiegova paláce.
 
07.03.2019

Veřejné projednání: Liebiegův palác - Centrum aktivního života

Zajímá Vás, co se chystá v bývalé Oblastní galerii Liberec? Přijďte 4. 4. 2019 v 17 hodin na veřejné projednání do Liebiegova paláce, dozvíte se více.
 
Předchozí
1

 

Předpokládané výdaje projektu: max. 255 000 000 Kč (způsobilé výdaje 234 027 000 Kč)

Financování způsobilých výdajů:
85% dotace z EU
10% spoluúčast SML
5% ze státního rozpočtu


Aktuální stav projektu:

11/2021        Vypsání zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení
08/2021        Příprava zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení a vybavení elektro 
07/2021        Zahájení přípravy nové žádosti o podporu, zpracování studií proveditelnosti a CBA analýzy (nutné mít uzavřené dodatky ke stavební smlouvě)
05/2021        Stažení žádosti o podporu 
09/2020        Zahájení stavebních prací
08/2020        Podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav – 203.504.909.,48 Kč vč. DPH); Podpis příkazní smlouvy na dodavatele TDS a BOZP (Sdružení MIJAPO s.r.o. a REALSTAV MB spol. s.r.o. – Rekonstrukce Liebiegova paláce – 1.318.900 Kč vč. DPH); Předání stavby zhotoviteli stavby
07/2020        Vyhodnoceno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací a zadávacího řízení na TDS a BOZP
06/2020        Probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací 
04/2020        Žádost o dotaci doporučena k financování (čeká se na vydání právního aktu)
02/2020        Probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na TDS a BOZP
01/2020        Vypsání zadávacího řízení na TDS a BOZP, probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací
12/2019        Podání žádosti do výzvy IROP č. 61 "Sociální infrastruktura - Integrované projekty IPRÚ"; vydání stavebního povolení „změny stavby před dokončením“; vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací 
11/2019        Podání žádosti do 29. výzvy IPRÚ „Sociální infrastruktura III.“
10/2019        Příprava zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací a dodavatele služeb TDS a BOZP
09/2019        Vydání stavebního povolení dne 2. 9. 2019 (na vytápění objektu plynovými kotli), podání žádosti na stavební úřad „změny stavby před dokončením“ z důvodu změny vytápění objektu (z plynu na CZT), probíhá vyjadřování dotčených orgánů k dokumentaci „změny stavby před dokončením“, příprava žádosti o dotaci do 61. výzvy IROP včetně zpracování studie proveditelnosti
08/2019        Probíhá dopracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu stavby a vybavení
07/2019        Zahájeno stavební řízení
04/2019        Představení projektu veřejnosti (dne 4. 4. 2019 – v bývalé Oblastní galerii Liberec – adresa U Tiskárny 81/1, Liberec V; od 17:00) Probíhá vyjadřování dotčených orgánu k dokumentaci pro stavební povolení 
01/2019        Vydání územního rozhodnutí
11/2018        Zahájení územního řízení
05/2018        Výzva neziskovým organizacím, spolkům a sdružením k vyjádření zájmu o působení v Centru aktivního života.
04/2018        Projednání stavebních úprav s orgány památkové péče a získání kladného stanoviska v potřebným úpravám.
10/2017        Průzkumné práce v budově Liebiegova paláce
09/2017        Podpis smlouvy s dodavatelem projektových prací - Masák & Partner s.r.o.
07-08/2017  Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektové přípravy.
05-06/2017  Vypsání zadávacího řízení na dodavatele projektové přípravy. Prohlídky místa plnění zakázky pro potenciální dodavatele projektové přípravy se uskuteční 12.5.2017, 16.5.2017 od 10 hodin.
04/2017        Předběžné oznámení o vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové přípravy.
02/2017        V přípravě; příprava nadlimitního zadávacího řízení na projektovou přípravu.


Kontakty:

Projektový manažer

Ing. Hana Kotanidisová
specialista oddělení administrace projektů odboru strategického rozvoje a dotací
e-mail:  kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
tel: +420 485 243 586
 

Technický specialista projektu
Ing. arch. Jan Lajksner
technický specialista odboru SR
tel.: +420 485 243 575
mobil: +420 778 487 643
e-mail: lajksner.jan@magistrat.liberec.cz

 

 

 

Nastavení cookies