26.01.2016
Jana Kodymová

Statutární město Liberec bezplatně poskytlo parkovací místa pro držitele ZTP a ZTP/P

Rada města schválila vyhrazená parkovací stání občanům s postiženou mobilitou
a poruchou orientace.

Rada města schválila udělení vyhrazeného parkovacího místa (VPM) pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, kteří předložili svoje žádosti. Nové podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec stanovují bezplatné poskytnutí parkovacího místa.

V minulých letech bylo standardem, že rada města schvalovala rovněž bezplatnou instalaci svislého a vodorovného značení těchto vyhrazených míst. Nyní, po revizi podmínek, je úhrada nákladů na svislé a vodorovné dopravní značení ponechána na žadateli.

Statutární město Liberec poskytuje bezplatně pouze parkovací místo. Náklady na vodorovné a svislé dopravní značení, které činí maximálně 6000 Kč na jedno vyhrazené stání, si hradí žadatel sám. Odbor správy veřejného majetku pak bude zajišťovat běžnou údržbu komunikace v zimě a údržbu dopravního značení,“ uvedl náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.

Ve většině případů jde o bezplatné vyhrazené parkovací stání přímo v místě bydliště dotyčné osoby, neboť jde o lidi s postižením, které je spojené se snížením jejich mobility či poruchou orientace. Tato skutečnost je pak doložena platnou zprávou ošetřujícího lékaře.