BIDELIN

     Projekt: BIDELIN - Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Cíle projektu: Cílem je vypracování územní studie zeleně pro město Liberec a poskytnout dostatečnou argumentaci pro ochranu zeleně na území měst. Pro realizaci tohoto projektu se spojila tři města, a to vedle města Liberec, také město Děčín a město Dresden. Analytickou část zpracuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem. Projekt se zabývá službami a hodnotami přírody, konkrétně zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína. Cílem je zviditelnit vztah mezi prvky přírodě blízké městské struktury, udržitelného vytváření hodnot a obecného lidského blaha, dále zpracovat návrhy a vytvořit konkrétní příklady implementace.

Realizace projektu: 1.1.2017 - 31.12.2019


 
OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU  

 

Aktuality

09.05.2017

Úvodní setkání projektových partnerů proběhlo v Liberci

Sjednocení metodiky pro mapování a hodnocení ekosystémových služeb pro města Drážďany a Liberec bylo hlavním tématem úvodního jednání projektu BIDELIN.
 
27.03.2017

Příroda na každém kroku. Liberec propojí zelené plochy ve městě

Liberec získá dotaci ve výši 1,7 milionu korun na vytvoření uceleného a prostupného systému sídelní zeleně ve městě. Nejen, že vychází z nového územního plánu, ale ve zjednodušené formě poslouží jako rádce trávení volného času široké veřejnosti.
 
22.03.2017

V Liberci vzniká unikátní systém sídelní zeleně

Liberec je krásné město sevřené mezi Jizerskými horami a Ještědským hřebenem. Člověk by si řekl, že musí mít zeleně dostatek, ale je tomu skutečně tak?
 
Předchozí
1

Sem vložte text

 

O projektu 

Projekt: BIDELIN - Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan,
Liberce a Děčína
Program:  Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020


Období přípravy projektu: 
1.10.2015 - 30.4.2016
Realizace projektu: 1.1.2017 - 31.12.2019
Celkové výdaje projektu: max. 1 873 873,20 Kč

Cíle projektu:

Cílem je vypracování územní studie zeleně pro město Liberec a poskytnout dostatečnou argumentaci pro ochranu zeleně na území měst. Pro realizaci tohoto projektu se spojila tři města, a to vedle města Liberec, také město Děčín a město Dresden. Analytickou část zpracuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem. Projekt se zabývá službami a hodnotami přírody, konkrétně zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína. Cílem je zviditelnit vztah mezi prvky přírodě blízké městské struktury, udržitelného vytváření hodnot a obecného lidského blaha, dále zpracovat návrhy a vytvořit konkrétní příklady implementace.


Realizace projektu:
07-08/2017 Testování aplikace pro mapování.
05-06/2017 Příprava metodiky pro první mapování sídelní zeleně.
04/2017 Projekt je v realizaci. 
Úvodní setkání partnerů projektu (20. - 21. 4. 2017)
02/2017 Příprava podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a příprava projektových aktivit – sestavování pracovního plánu projektu.

Kontakty:
Projektový manažer
Ing. Jana Cimbálová
manažer a koordinátor dotací, oddělení získávání dotací
e-mail:
tel.: +420 485 243 188