RetaiLink

               

 

Projekt: RetaiLink

Program: URBACT III - http://urbact.eu

Program otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.
(viz inspirace v letáku o URBACT III)

Období realizace: 3.5. 2016 – 30.4.2018

Výše dotace: max. 39 103,40 EUR 

Spolufinancováno z: Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)

Registrační číslo žádosti: 1433420989

Kooperační partneři:
Lead Partner Igualada, Španělsko
Projektoví partneři Bistrita, Rumunsko
Šibenik, Chorvatsko
Liberec, Česká republika
Pecs, Maďarsko
Basingstoke, Velká Británie
Hengelo, Nizozemí
Hoogeveen, Nizozemí
Fermo, Itálie
Romans, Francie
Cíle projektu:
Podpora maloobchodu v centru města a oživení městského centra Liberce.

Aktivity projektu:

  • Zapojení klíčových aktérů z oblasti maloobchodu, aktivních skupin, odborníků, politiků a odpovědných odborů magistrátů města Liberec dojde k vytvoření společné strategie s cílem oživení městského centra a podpoření rozvoje maloobchodu v centru města (tj. místní podpůrná skupina; dále jen „MPS“)
  • Vytvoření kreativního a efektivního dialogu mezi klíčovými aktéry v oblasti maloobchodu a lokálními politiky, kteří mají možnost ovlivnit rozvoj maloobchodu ve městě Liberec
  • Definování konkrétních opatření a stanovení termínů jejich realizace vč. určení kompetencí a rolí připravovaných projektových záměrů
  • Transfer inspirace a zkušeností z nadnárodních setkání partnerů, ke kterým jsou přizváni členové místní podpůrné skupiny, aby sdíleli své vlastní zkušenosti a čerpali ze zkušeností svých protějšků z měst projektových partnerů

Metodiku a další informace k programu naleznete na http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp


Kontakty: 

Projektový manažer
Ing. Lucie Noswitz 
vedoucí oddělení získávání dotací
e-mai:
tel.: +420 485 243 576

Koordinátor podpůrné skupiny RetaiLink Liberec
Bc. Lucie Blažková 
specialista pro zapojování veřejnosti
e-mail: blazkova.lucie@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 505