25.01.2016
Jan Král

Město podporuje modernizaci nemocnice

Příprava výstavby nového pavilonu urgentní péče v Krajské nemocnici Liberec (KNL) postupuje a město Liberec tomuto projektu vyjadřuje podporu. Je rovněž připraveno podílet se na jeho financování.

Investice za zhruba 1,5 miliardy korun výrazně přispěje k modernizaci nemocnice a samozřejmě povede ke zlepšení lékařské péče. Výstavba centrálního urgentního příjmu je pro největší zdravotnické zařízení v Libereckém kraji nyní prioritou.

Klíčem k realizaci této investice je zajištění potřebného financování, na kterém se vedle města Liberce bude podílet zejména Liberecký kraj jako většinový akcionář. Konkrétní dotace na přestavbu celého areálu se zatím nerýsuje.

„Jsme připraveni se zavázat spolufinancovat tuto stavbu ve výši našeho akcionářského podílu. Tedy přibližně částkou 11 milionů korun ročně po dobu 20 let, s tím, že první splátka bude uvolněna ihned, jakmile bude mít nemocnice vybraný konkrétní model úvěru či jiného financování,“ říká náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář a dodává: „Mimo tento rámec ale myslíme na rozvoj liberecké nemocnice i v rámci programu připravovaného Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (IPRÚ), kde je předběžně alokováno 50 milionů korun na výstavbu nového parkovacího domu právě v areálu krajské nemocnice.“

Bez modernizace není nemocnice schopna držet krok se soudobou medicínou. Současný areál v Husově ulici zároveň již nevyhovuje prostorově a neumožňuje ani další rozvoj. Nemocnici chybí prostory pro umístění nových technologií a rozvíjejících se oborů, na kterých je závislá.

„Bohužel v tuto chvíli ještě není zřejmé, jakou formou se bude výstavba financovat. Zda vlastní investicí nebo případně nějakým PPP projektem, který by byl výhodný z hlediska rozložení DPH. Co se týče samotného projektu, tak apelujeme na to, aby modernizace nemocnice neskončila výstavbou pouze pavilonu urgentní péče,“ upozorňuje primátor Tibor Batthyány.

S postupem v přípravě modernizace KNL je spokojena městská radní a členka dozorčí rady KNL Zuzana Kocumová. „Jsem ráda, že od počátečního stavu, kdy se diskutovalo, jestli vůbec do modernizace jít, nebo ne, jsme se posunuli do fáze příprav. Projekt má za město Liberec jednoznačně podporu a ve chvíli, kdy bude třeba začít splácet úvěr, se zapojí i do spolufinancování. Spolu s kolegou Josefem Šedlbauerem jsme byli u počátků tohoto projektu a těší mě, že z fáze obecných diskusí jsme se dostali do dnešního stavu, kdy je přislíbené financování od všech akcionářů, vyspecifikované požadavky na pavilon a připravuje se soutěž o návrh. Nejdříve se zvažovalo více možností, a rozhodovalo se i mezi stavbou na zelené louce. Myslím, že současná varianta splňuje základní požadavky lékařů a pacientů, ale zároveň umožňuje zachování nemocnice v centru města, což osobně považuji za podstatné,“ míní Zuzana Kocumová.

Pavilon urgentní medicíny by měl vzniknout ve spodní části areálu KNL, kde by nahradil stávající objekty. Projekt počítá s výstavbou šestipodlažního objektu, v němž by měly být centrální příjem i centrální operační sály, ARO, JIP, neurologie, iktová jednotka, traumacentrum i všeobecná chirurgie. Součástí projektu je i vytvoření centra vysokoškolské výuky a biochemie.

 

Nastavení cookies