04.09.2014

Zastupitelstvo projednalo pokrok v jednání o zlevnění městského dluhopisu

Od loňského roku vede statutární město Liberec s finančními institucemi jednání o možnosti emise nového cenného papíru, který by primárně sloužil k získání finančních prostředků na odkup stávajícího Komunálního dluhopisu, emitovaného v červenci 2010 a jehož část ve výši 700 mil. Kč nahradil v květnu letošního roku Směnečný program od České spořitelny, a.s. Zastupitelé nyní projednali jeho rozšíření, které díky snížení úrokové sazby zajistí výhodnější podmínky financování.

Stávající dlouhodobé financování sestává z neamortizovaného Komunálního dluhopisu o objemu 1,3 mld. Kč se splatností v roce 2025 a zmiňovaného směnečného programu o objemu 0,7 mld. Kč se stejnou dobou splatnosti.

„Díky vývoji sazeb na finančním trhu se dnes zdá výhodnější přijmout výrazně lepší podmínky Směnečného programu od České spořitelny. To by bylo z praktického pohledu jednodušší než varianta přefinancování dluhopisu a vychází to levněji, nicméně nabídkám na další zlevnění se nebráníme. Problematické je pouze zachování zástav, přičemž tuto nevýhodu částečně vyřeší vypuštění vybraných zástav ze zajištění. Výhodou naopak je, že v této variantě není potřeba řešit měnové riziko a nenastane žádné navýšení zadluženosti,“ konstatoval náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc s tím, že v rámci rozšíření Směnečného programu ČS, a.s. zaplatí SML do roku 2025 na úrocích cca 1,15 mld. Kč a do amortizačního fondu naspoří celkem 1,00 mld. Kč. „Při zachování současného stavu, tedy kdybychom neudělali nic, by město do roku 2025 zaplatilo na úrocích o cca 150 mil. Kč více,“ podotkl náměstek.

Podle něj navíc existuje možnost dalšího zlevnění splácení dluhu, a to v případě, že by nějaká další banka poskytla směnečný program levněji. „Smluvní dokumentace s Českou spořitelnou bude na tuto alternativu připravována,“ poznamenal Jiří Šolc.

Text: Jan Vrabec

Nastavení cookies