26.06.2014
neschvalovalo se

Stav projektů IPRM: pavilon leknínů čeká na otevření, vstup do zoo je před dokončením

Po půl roce připravilo statutární město Liberec další konferenci k Integrovanému plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“.

V pondělí 23. června v budově bývalých městských lázní, jejichž revitalizace na galerii je jedním z úspěšných projektů IPRM, se odborníci, ale i občané, které téma zajímá, seznámili s aktuálním stavem všech devíti realizovaných projektů, respektive s jejich ukončením a předáním k užívání. Jako řečníci vystoupili úředníci magistrátu zodpovědní za evropské dotace a představitelé realizovaných projektů.

Konferenci zahájil náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský. Velký zájem vzbudil projekt Centrum aktivního odpočinku Lidové sady, jehož součástí je vybudování nového vstupu do zoologické zahrady společně se stavbou moderního zázemí. To pro ZOO vytvoří lepší podmínky pro chov zvířat, větší přitažlivost pro návštěvníky a více pohodlí pro pracovníky zahrady. Průběh této výstavby představil a popsal ředitel Zoologické zahrady Liberec David Nejedlo.

S postupem výstavby pavilonu leknínů seznámil přítomné ředitel Botanické zahrady Miloslav Studnička. Ředitel Oblastní galerie Jan Randáček, v jejímž novém sídle se konference konala, se zase podělil o zkušenosti z prvních měsíců provozu galerie v Lázních.

„Poslední stavbou IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ je Centrum aktivního odpočinku Lidové sady, jehož ukončení je plánované na srpen letošního roku. Právě těchto devět investičních projektů, jejichž rozpočet přesahuje 674 milionů korun, naplňuje vizi a cíle integrovaného plánu. Jsem přesvědčen, že projekt IPRM, přes veškeré nesnáze spojené s jeho implementací, splnil stanovené cíle i vize, jako je posílení přitažlivosti a zajímavosti zóny „Lidové sady“ pro obyvatele města, instituce, návštěvníky, investory, podnikatele s cílem zajištění integrovaného, vyváženého a udržitelného ekonomického a společenského rozvoje,“ říká Michal Vereščák, vedoucí Odboru strategického rozvoje a dotací MML.

V rámci konference bylo souhrnně prezentováno všech devět vybraných projektů:

· Centrum aktivního odpočinku Lidové sady
· Bazén Liberec
· Parky Lidové sady I
· Parky Lidové sady II
· Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec
· Rekonstrukce obchodní akademie a jazykové školy
· Revitalizace městských lázní na galerijní objekt
· ZŠ Lesní - škola pro Evropu
· ZŠ Lesní - úprava parteru

Více informací k jednotlivým projektům je možné najít na internetové adrese: www.liberec-iprmls.cz/home/

Nastavení cookies