06.12.2012
neschvalovalo se

Budoucnost města může pomáhat tvořit každý

Aktualizace strategie rozvoje města se blíží a Statutární město Liberec zapojuje do tvorby strategie i širokou veřejnost. Uspořádalo proto v pondělí 3. prosince na toto téma na liberecké radnici veřejnou debatu.

Zúčastnili se jí jak zástupci vedení města, náměstci primátorky Jiří Šolc, Jiří Rutkovský, Lukáš Martin a Kamil Jan Svoboda, tak i lidé z řad veřejnosti, kteří se chtějí podělit s ostatními o nápady, jak zlepšit život v Liberci a mají zájem ovlivnit budoucí podobu města. Mezi asi padesáti přítomnými byli také někteří městští zastupitelé, zástupci neziskových organizací, odborníci projekčních kanceláří, z magistrátu a další.

„Chceme nejen aktualizovat strategii z roku 2007, ale hlavně realizovat záměry a cíle ve strategii schválené. Musíme si proto stanovit realistická očekávání,“ řekl náměstek pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu Lukáš Martin. „Nejdůležitější změnou pak je otevřít strategické plánování veřejnosti a dalším aktérům ve městě, aby se na rozvoji Liberce mohli podílet skutečně všichni, kterým není osud našeho města lhostejný,“ dodal.

Po úvodní prezentaci strategického plánování představila vedoucí oddělení rozvojové koncepce MML Dana Štefanová výsledky letos uskutečněné ankety, ve které mohli Liberečané vyjmenovat deset největších problémů ve městě. Anketa probíhala na internetových stránkách města a formou lístků ze Zpravodaje a setkala se s velkým zájmem. Odpovědi zaslalo 570 lidí a celkem uvedli respondenti přes 460 identifikovaných problémů. Občané tak sami mohou svým názorem ovlivnit co je potřeba řešit, aby se lidem v Liberci lépe žilo.

Hlavním bodem pondělního setkání však byla diskuze. Přítomní si vybrali podle sebe nejpalčivější problém - téma, například dopravu a silniční síť ve městě, zeleň a čistotu, vzdělávání nebo veřejnou správu. Sedli si pak k jednomu stolu a snažili se problém rozebrat. U každého stolu seděl vždy jeden zástupce města a společně měli v diskuzi popsat podrobně problémy té oblasti a navrhnout řešení. Pokud našli, tak měli i pojmenovat alespoň jeden pozitivní aspekt v dané problematice. Na závěr diskuze se se svými názory podělili s ostatními.

Pracovníci příslušného odboru magistrátu nyní podněty zpracují, ještě letos zveřejní na webu města a poté poslouží při samotné aktualizaci strategického plánu, kterou chce radnice realizovat v průběhu příštího roku. „Zpracovatelé analýz v daných oblastech obdrží výstupy veřejné debaty jako názor veřejnosti na danou problematiku. Pro vytvoření pracovních skupin oslovíme i lidi, kteří se již zapojili do problematiky na pondělním setkání. Budou se tak moci znovu zapojit a účastnit se dalších akcí na tvorbě aktualizace,“ uvedla Dana Štefanová.

Na debatě se lidé mohli také přihlásit k takzvaným zainteresovaným osobám, což je skupina zástupců z veřejnosti. „S těmito lidmi budeme komunikovat a informovat je o všech našich akcích. Počítáme se skupinou nejvýše 25 lidí, už ji máme skoro naplněnou,“ doplnila Štefanová.

Strategie rozvoje města (strategický plán) je jedním z nejdůležitějších dlouhodobých koncepčních dokumentů města. Jeho cílem je definovat globální cíle rozvoje města, vytvořit systém strategických cílů a rozvojových opatření vedoucích k naplnění těchto cílů a následně vize města. Zjednodušeně se dá říci, že jde o akční plán, který vytyčuje, co má město dělat v příštích letech, na co se hlavně zaměřit, aby se obyvatelům Liberce ve městě kvalitněji žilo, pracovalo a podnikalo.

Naposledy město Liberec tuto strategii schvalovalo v roce 2007. Nyní připravuje aktualizaci pro období až do roku 2020.

Text a foto: Jan Král

 

Nastavení cookies