06.12.2012
Jan Král

Navrhněte vlastní postup aktualizace Strategie rozvoje města Liberec

Statutární město Liberce připravuje aktualizaci strategie rozvoje města. Cílem této aktualizace je také otevřít strategické plánování veřejnosti a dalším aktérům ve městě, aby se na rozvoji Liberce mohli podílet skutečně všichni, kterým není osud města lhostejný.

O zahájení procesu aktualizace bude zastupitelstvo města rozhodovat až na začátku roku 2013. Základní rysy postup aktualizace jsou již dány a v příštím roce budou realizovány zhruba následující kroky:

Leden - Rozhodnutí začít s aktualizací
Leden až červen
- Analýza stávající situace 
Březen
- Názorový průzkum občanů na téma „Budoucnost Liberce do roku 2020“
Květen
- Velké veřejné setkání
Červen
- Tvorba vize a formulace strategických cílů
Červenec až listopad
- Činnost pracovních skupin (rozpracování cílů, opatření, stanovení indikátorů atd.)
Listopad
- Závěrečné veřejné setkání
Prosinec
- Schvalování aktualizované strategie


Obyvatelé města mají možnost ovlivnit podobu aktualizace strategického plánu. Sami mohou přijít s nápady koho a jakým způsobem do diskuse o podobě města zapojit. Město tak tímto nabízí možnost každému navrhnout konkrétní akci, která  se uskuteční v roce 2013 a jejímž cílem je různým způsobem diskutovat o dalším rozvoji města. Stačí jen do 2.1.2013 vyplnit formulář, který je umístěný pod následujícím odkazem:

Online dotazník

Nebo si můžete stáhnout tento formulář a vyplněný ho poslat e-mailem na adresu: aktualizace.strategie.rozvoje@magistrat.liberec.cz

 

Všemi získanými podněty a nápady se budeme velmi vážně zabývat při přípravě finální verze postupu aktualizace, kterou předložíme ke schválení zastupitelstvu města na začátku roku 2013.