06.11.2013
Ing. Martin Čech

Řídící výbor

· projednává IPRM nebo jeho dílčí části před předložením orgánům města ke schválení,
· projednává výběr dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM a zajišťuje jejich projednání v orgánech města,
· pokud jsou projekty v IPRM realizovány prostřednictvím otevřené výzvy, navrhuje kritéria pro výběr projektů ke schválení zastupitelstvu města,
· projedná monitorovací zprávy za IPRM a zajišťuje jejich projednání v orgánech města,
· posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke schválení orgánům města před jejich předložením příslušnému řídícímu orgánu,
· zajišťuje veřejné projednání IPRM,
· zřizuje pracovní skupinu (skupiny) pro jednotlivé oblasti IPRM a jmenuje její (jejich) členy,
· prostřednictvím manažera IPRM předkládá materiály do orgánů města,
· při své činnosti vždy postupuje v souladu s metodickými dokumenty pro přípravu a realizaci IPRM.

Složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Partnerská organizace

Jméno

Funkce v organizaci

Hlasování

1

Statutární město Liberec

MUDr.Kateřina Absolonová

zastupitelka

ano

2

Statutární město Liberec

Ing. Jiří Rutkovský

náměstek primátora

ano

3

Statutární město Liberec

Mgr. Jiří Šolc

náměstek primátora

ano

4

Statutární město Liberec

Bc. Zuzana Kocumová

zastupitelka

ano

5

Statutární město Liberec

Ing. Tomáš Hampl

zastupitel

ano

6

Statutární město Liberec

Ing. Jaroslav Morávek

zastupitel

ano

7

Liberecký kraj

RNDr. Vít Příkaský

zastupitel

ano

8

TUL

Prof. Ing. Ondřej Novák CSc.

prorektor

ano

9

OHK

Ing. Martin Procházka

ředitel OHK

ano

10

ANNOLK

Ing. Lidie Vajnerová

místopředsedkyně ANNOLK

ano

ÚRR NUTS II Severovýchod

Bořek Machatý

vedoucí územního odboru realizace programu Liberec

ne

Statutární město Liberec

Ing. Michal Vereščák

Manažer IPRM

ne

Nastavení cookies