21.01.2016
Jan Král

Liberec dokončil Integrovaný plán rozvoje území a předloží ho ministerstvu

Statutární město Liberec po měsících práce dokončilo Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ), který je klíčový pro šanci čerpat z evropských fondů až 2,6 miliardy korun.

Téměř tři sta stránkový strategický dokument předloží město Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) na základě již vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií, nejpozději do 28. února 2016. Napřed musí dokument schválit zastupitelstva obou měst, tedy Liberce a Jablonce nad Nisou. Integrovaný plán již prošel radou města a byl projednán a schválen na prosincovém jednání Řídicího výboru IPRÚ.

K obsahu strategie se již na podzim vyjádřili experti MMR. Konstatovali, že kvalita IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou je srovnatelná s ostatními již připomínkovanými strategiemi jiných měst. Velmi dobře vyhodnotili zejména způsob a popis výběru území a oblast dopravy a sociální soudržnosti. Obecně kladli důraz na uvádění aktuálnějších dat v dokumentu, jako i ve všech již dříve připomínkovaných strategiích IPRÚ.

K dokumentu se mohla vyjádřit i veřejnost prostřednictvím dvou veřejných projednání, které se uskutečnily 4. a 5. listopadu 2015 v Liberci a Jablonci nad Nisou. K IPRÚ bylo vzneseno celkem 131 připomínek. Nejvíce k socioekonomické a SWOT analýze, přeformulování, vysvětlení, doplnění textu v návrhové části či doplnění chybějících dat.

Aktuální harmonogram IPRÚ:

  • Projednání IPRÚ v zastupitelstvech měst – 01/2016 (Jablonec nad Nisou 21. 1., DSO Mikroregion Jizerské hory 26. 1., Hodkovice nad Mohelkou 27. 1., Liberec 28. 1., Chrastava 15. 2.),
  • Vložení Žádosti o podporu do MS2014+ - 02/2016
  • Vyhlášení výzev na integrované projekty v příslušných operačních programech – nejdříve 2. polovina 2016
  • Příprava operačního manuálu – návrh implementačního zajištění – vyhlašování výzev, svolávání pracovních skupin, hodnocení souladu projektu se strategií, fungování Řídicího výboru IPRÚ, schvalování projektu v orgánech mest – 02/03 2016

Statutární město Liberec, nositel strategie, bude v rámci Výzvy MMR pro vymezenou oblast aglomerace IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou žádat o dotace z EU v celkové výši 2,59 mld. Kč, z toho:

  • 1,64 mld. Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
  • 827,7 mil. Kč v rámci Operačního programu Doprava (OP D)
  • 119 mil. Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OP Z)

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář k tomu říká: „Osobně oceňuji přístup všech partnerů, zejména zástupců sousedního Jablonce nad Nisou, kdy jsme byli schopni víceméně všechny problémy, které během přípravy nastaly, vyřešit konsenzuálně na jednotlivých setkáních. V současné době se již rozeběhla i potřebná příprava prioritních projektů, kterou nesmíme podcenit, je to na příští roky jedinečná možnost, jak podpořit rozvoj našeho města.“

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.