Územní studie Edisonova - Wichterleho

Změna územní studie 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 1000 (pdf)

Koordinační situace 1 : 1000 (pdf)

výkres návrh regulací 1 : 500 (pdf)

Využití změny územní studie bylo schváleno dne 1. 10. 2015

I. textová část (pdf)

II. grafická část

1) situace širších vztahů - bez měřítka (pdf)

2) komplexní urbanistický návrh 1 : 1000 (pdf)

3) výkres regulací a parcelace 1 : 1000 (pdf)

4) výkres dopravy 1 : 1000 (pdf)

5) výkres koordinace IS - VO, NN, elektro 1 : 1000 (pdf)

6) výkres koordinace IS - dešťová, splašková kanalizace 1 : 1000 (pdf)

7) výkres koordinace IS - zásobování plynem 1 : 1000 (pdf)

8) výkres koordinace IS - zásobování vodou 1 : 1000 (pdf)

9) výkres docházkové vzdálenosti - bez měřítka (pdf)

10) výkres sadové úpravy a veřejná zeleň - bez měřítka (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 2. 8. 2012.

Nastavení cookies