11.06.2018
Jan Král

Programy jednání Rady architektů města Liberce

Program 1. jednání Rady architektů města Liberce

 • zahájení činnosti Rady architektů města (dále RA).
 • slovo primátora města Liberec Tibora Batthyányho.
 • agenda – zvolení předsedy a místopředsedy RA, schválení Statutu RA, schválení termínů jednání RA pro rok 2018, zvací dopis pro zahraniční členy RA (Peter Gero – Hamburk, Christof Braumann – Salzburg), projednání principů komunikace mezi RA a orgány města (viz Statut), projednání principu komunikace se zahraničními členy RA, schválení odměn za činnost v RA českých a zahraničních účastníků.

Program 2. jednání Rady architektů města Liberce

Projednávané body:

 • Nový Perštýn – zástavba urbanistické proluky
 • komplexní řešení lokality „Vesec – ul. Doubská
 • dostavba areálu Tatra
 • bytový dům Papírové náměstí v Liberci

Statut rady architektů
Různé

Program 3. jednání Rady architektů města Liberce

 • prohlídka řešených lokalit - Terminál, Syner, Alšova, Borový vrch, Barvířská. 
 • projednávání řešených lokalit
 • ostatní agenda

Program 4. jednání Rady architektů města Liberce

Přítomnost zahraničních členů Rady architektů
Prohlídka řešených lokalit 
Projednávané body:

 • administrativa
 • viladům Jáchymovská
 • Polyfunkční dům Zhořelecká
 • dva viladomy Baarova – Lázeňská
 • tiskárna Kristiánov
 • Nový Perštýn
 • přestupní Terminál
 • bytový dům Papírové náměstí
 • viladům Papírové náměstí

Program 5. jednání Rady architektů města Liberce

Projednávané body:

 • administrativa 1
 • rekonstrukce areálu bývalých tiskáren
 • rodinný dům Horní Hanychov
 • památník obětem komunismu 
 • projekty - reserva
 • administrativa 2
 • výbor zastupitelstva pro územní plánování

Nastavení cookies