Výbor pro plánování území a dopravu

Tajemnice:

Ing. Rubášová Klára

tel.: 48 524 3522

e-mail: rubasova.klara@magistrat.liberec.cz

Předseda:

Ing. Hoza Martin

tel.: 724 223 061

e-mail: hoza@hozamartin.cz

Místopředseda:

Ing. Šrajer Jaroslav

tel.: 724 005 766

e-mail: srajerjaroslav@gmail.com

Členové:

Mgr. Bartůšek Ondřej

 

Ing. arch. Janďourková Medlíková Jana

 

Kondáš Matěj

 

Moc Matyáš

 

Vávra Marek

 

Milan Šír

 

Nikolas Neuman

 

RNDr. Hanuš Bittner Michal, Ph.D.

 

Ing. Zlatníková Kousalová Simona

Nastavení cookies