25.09.2019

80. výročí vlaků naděje si v Liberci připomněly i Wintonovy děti

Mimořádně vzácnou návštěvu přivítal v úterý 24. září v obřadní síni liberecké radnice primátor Jaroslav Zámečník. Při příležitosti komponovaného pořadu Vlaky naděje k uctění památky sira Nicholase Wintona totiž osobně dorazily do Liberce i tři Wintonovy děti, respektive tři ženy, které díky záchranným transportům Nicholase Wintona těsně unikly hrůzám druhé světové války - Lady Milena Grenfell-Beines, paní Zuzana Marešová a paní Ruth Hálová, s nimiž přijel také vnuk paní Edith Weitzenové Martin Kudrna.

„Sir Nicholas Winton se před 80 lety nesmazatelně zapsal do historie mimořádným aktem lidství, když nezištně organizoval dětské vlakové transporty a postupně zachránil 669 převážně židovských dětí z Československa před koncentračními tábory. A nebýt začátku druhé světové války, který další transporty zhatil, mohlo být tzv. Wintonových dětí ještě mnohem víc. Je mi nesmírnou ctí, že se dnes mohu osobně setkat s lidmi, jejichž život sir Nicholas Winton tak významně ovlivnil,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník, který v obřadní síni přivítal také velvyslance Státu Izrael J. E. Daniela Merona, zástupce Libereckého kraje, Technické univerzity v Liberci, libereckého arciděkanství Římskokatolické farnosti a řadu dalších hostů včetně čestného občana Liberce Jana Šolce.

Přijetí v obřadní síni vyvrcholilo předáním pamětních medailí města Liberce, které primátor věnoval všem třem dámám a vnukovi paní Edith Weitzenové Martinu Kudrnovi. Dámy se pak společně rozpovídaly o svých osudech. „Rády vzpomínáme na Nikyho v dobré mysli. Byl to inteligentní člověk a měl smysl pro humor. Kdyby nás tu teď viděl stát se slzami v očích, tak by nebyl rád. Proto každá naše vzpomínka na něj není truchlivá, ale radostná. Tak by si to Niky přál,“ řekla Lady Milena Grenfell-Beines.

Ruth Hálová pak připomněla i život a vztahy v nové zemi. Už 26 let trvá přátelství s příbuznými těch, kteří nás v malé vesnici ve Walesu vychovali a starali se o nás. Pravidelně se navštěvujeme. Jsou to synové, dcery a pravnoučata lidí, kteří nám poskytli domov, péči a lásku.“

Přijetí v obřadní síni předcházel komponovaný pořad sborových skladeb a mluveného slova Vlaky naděje, který se konal v Kostele sv. Antonína a připomněl osudy československých, převážně židovských dětí, které sir Nicholas Winton zachránil před nacisty. Pořad sestavil a nastudoval sbor The Bohemian Choir Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pod vedením Jany Konvalinkové a Christophera Muffeta.

Nad vzpomínkovým večerem k výročí 80 let od mimořádného činu sira Nicholase Wintona převzali záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátor Liberce Jaroslav Zámečník, který v obřadní síni poděkoval Technické univerzitě v Liberci a libereckému arciděkanství Římskokatolické farnosti za spolupráci při přípravě unikátního koncertu.
 

Nastavení cookies