27.03.2020
Jana Kodymová DiS.

Voda a civilizace – úspěšná unikátní výstava v Liberci

Výstava Voda a civilizace, kterou si jen v Praze loni prohlédly stovky tisíc lidí, zamířila do Liberce. Úspěšnou českou výstavu unikátních fotografií a informací z výzkumů na aktuální téma si můžete prohlédnout na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí až do 22. dubna.

Expozice na 24 velkoformátových oboustranných panelech ukazuje klíčový význam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost na zemi. Fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, včetně záběrů důležitých vodních staveb z Libereckého kraje, doplňují texty od řady světově uznávaných vědců. K vidění jsou například unikátní snímky nejstarších závlahových kanálů v Izraeli, ale také kruté dopady plastů v moři nebo připravovanou Libereckou náplavku či Liberecké Benátky.

Výstavu včera slavnostně otevřel primátor Liberce Jaroslav Zámečník spolu s kurátorem a spoluautorem výstavy, archeologem a egyptologem Miroslavem Bártou a partnery výstavy. Jedinečnou putovní výstavu světového formátu podpořilo Ministerstvo životního prostředí, společnost ČEZ, Povodí Labe, Severočeská vodárenská společnost a město Liberec. 

Panely výstavy si můžete prohlédnout i po setmění – díky nasvícení z energie solárních panelů.

„Voda byla u vzniku života a paradoxně není vyloučené, že může přispět i k jeho krizi. Je totiž v přirozenosti lidské mysli brát současný stav jako záruku jeho věčného trvání. Ano, vody je stále ještě dost. To se však může skokově změnit ze dne na den. Může, pokud si skutečně neuvědomíme a nedojde nám, že to, jak bude vypadat naše budoucnost, jejíž je voda zásadní součástí, není záležitost jen politiků nebo vodohospodářů, ale nás všech. Výstava Voda a civilizace má od začátku jeden zásadní cíl – přimět lidi přemýšlet o světě a vodě a uvědomit si svůj díl odpovědnosti za ně. Naši budoucnost máme jen a jen v našich rukou. A nikdo to za nás neudělá. O tom svědčí i dějiny člověka na této planetě,“ říká kurátor a spoluautor výstavy, Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Cílem výstavy je oslovit širokou veřejnost a ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje. „Před Českou republikou neleží naléhavější a důležitější úkol, než je příprava a adaptace na dopady změny klimatu, především na dlouhotrvající sucho, ale i přívalové deště a náhlé záplavy. To nezvládneme bez zdravé a pestré krajiny, o kterou musíme pečovat tak, abychom v ní dokázali co nejvíce vody zadržet. Voda je prostě opravdovým základem života,“ říká Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Liberecký kraj – nádrže jako zásobárna vody

„V drtivé většině našich domácností teče z kohoutků voda a bereme to jako samozřejmost. On je to ale spíš malý zázrak. Více jak miliarda lidí na naší planetě trpí nedostatkem pitné vody a nemůžeme dělat, že se nás to netýká. Klimatické změny jsou důsledkem chování lidstva a lidstvo tvoří jednotlivci, tedy každý z nás. Věřím, že výstava Voda a civilizace pomůže veřejnosti pochopit širší souvislosti. Zdroje zkrátka nejsou bezedné a s vodou je třeba nakládat nikoli jako se samozřejmostí, ale jako s ohroženým zdrojem života,“ říká Jaroslav Zámečník, primátor města Liberec.

Dva panely výstavy ukazují ve fotografiích důležité vodní stavby v Libereckém kraji. „Povodí Labe pečuje v Libereckém kraji o vodárenské nádrže Josefův Důl na Kamenici a Souš na Černé Desné. Obě nádrže zasluhují nejvyšší míru ochrany, protože představují nenahraditelnou zásobárnu vody pro velkou část kraje,“ upřesňuje Marián Šebesta, generální ředitel státního podniku Povodí Labe.

Fotografie, které budou na velkoformátových v noci nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích, nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.

Hlavním partnerem putovní výstavy Voda a civilizace je skupina ČEZ. „České země patří v historii využívání vody pro výrobu elektřiny mezi průkopníky a technologické lídry, ostatně Kaplanovy turbíny dnes najdete ve vodních elektrárnách po celém světě. Voda je cenným zdrojem ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé energetické soustavy. Ať už se jedná o velká vodní díla nebo maličké elektrárny na menších tocích. Plně si uvědomujeme, že se voda stává stále vzácnější, a proto hledáme možnosti její úspory všude, kde to jde. Spotřeba pitné vody v elektrárnách ČEZ loni klesla o výrazných 11 procent. Srovnání s rokem 2001 ukazuje dokonce dramatické 65% snížení odběru,“ říká Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

„Tématem vody se zabývám již několik let a jsem ráda, že k realizaci expozice dochází právě teď. Máme za sebou suchá léta i zimy a téma nedostatku vody, a především nehospodárné zacházení s vodou je na pováženou. Mnozí z nás mají patrně pocit, že když otočí kohoutkem, tak voda z něj poteče navždy. A tato výstava nás má z tohoto omylu vyvést,“ říká Olga Menzelová, producentka výstavy.

Foto: Jan Král
 

Nastavení cookies