30.10.2021
neschvalovalo se

Týdeník Ivana Langra/ 1. 11. - 7. 11. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále diskutovat parametry rozpočtu odboru na rok 2022 s výrazně sníženými limity a také demografický vývoj pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ.

S ředitelem ZŠ Kaplického Pavlem Zeronikem budeme řešit provozní záležitosti školy a waldorfského vzdělávání, také spádovost školského obvodu (PO 14.00).

Sejde se projektový tým projektu Férové školy II (ČT od 8.00), abychom vzájemně diskutovali pokračování jednotlivých aktivit, problémy, výzvy.

Sejde se kolegium K21, které v rámci kraje a obcí II. a III. stupně diskutuje plánování rozsahu sociálních služeb do dalších let. Je patrné, že nás čeká méně peněz z MPSV na financování služeb, a tedy i možné zeštíhlení základní sítě (ČT 13.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat parametry rozpočtu odboru 2022, i další provoz plaveckého bazénu.

Povedeme další jednání k provozu libereckého bazénu, který od 1/1/2022 převezme společnost BAZÉN LIBEREC (ÚT 14.00).

V rámci přípravy na převzetí plaveckého bazénu (od 1/1/2022) budeme průběžně pokračovat ve všech krocích a konzultacích s právníky, majetkáři i spolupracovníky ze společnosti BAZÉN LIBEREC. Provozování bazénu bude velmi rizikové (ve vztahu k jeho technickému stavu), velmi nákladné (protiepidemická opatření významně snižují návštěvnost, tj. výnosy ze vstupného), ale s ohledem na vysoký veřejný zájem (sportovní, školní a kondiční plavání) se o to musíme do zahájení rekonstrukce pokusit. Smlouva se stávajícím provozovatelem, společností JSS, končí k 31/12/2021, dále už pokračovat nechtějí.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO a ST, 9.00 - 11.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Sejde se pracovní skupina pro posouzení kapacity bazénů v Liberci (ČT 16.00).

Svatební obřady (PÁ od 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města, kam posílám jen materiály operativní povahy (ÚT od 9.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (25. 10. - 31. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Zemanová (FO) - spolupráce na EHMK 2028

Ž. Štěpánová (FO) - spolupráce na EHMK 2028

M. Prokeš (Lípa Musica) - spolupráce s Libercem

P. Obrtanec (FO) - lesní MŠ a ZŠ

P. Kořínek, p. Borkovec (SPK Slavia) - provoz bazénu

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies