09.10.2021
neschvalovalo se

Týdeník Ivana Langra/ 11. 10. - 17. 10. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje (darovací smlouvy budeme předkládat do druhé říjnové rady a zastupitelstva), budeme diskutovat i parametry rozpočtu odboru na rok 2022 s výrazně sníženými limity. Důležitá témata se zkrátka nemění, jen se posouvají ve své přípravě.

Sejdu se opakovaně se zástupci soukromé školy Doctrina, abychom debatovali záležitosti kolem školní docházky a rozvoje organizace (PO 14.00).

Navštívím ZŠ speciální Orlí (ČT 9.00), abych se podíval do nových vzdělávacích a rehabilitačních prostor.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat parametry rozpočtu odboru 2022, i další provoz plaveckého bazénu.

S kolegy z odboru KAM budeme diskutovat vizi využití budoucího kulturně kreativního centra Linserka (PO 14.30).

V rámci přípravy na převzetí plaveckého bazénu (od 1/1/2022) budeme pokračovat ve všech krocích a konzultacích s právníky, majetkáři i spolupracovníky ze společnosti BAZÉN LIBEREC. Provozování bazénu bude velmi rizikové (ve vztahu k jeho technickému stavu), velmi nákladné (protiepidemická opatření významně snižují návštěvnost, tj. výnosy ze vstupného), ale s ohledem na vysoký veřejný zájem (sportovní, školní a kondiční plavání) se o to musíme do zahájení rekonstrukce pokusit. Smlouva se stávajícím provozovatelem, společností JSS, končí k 31/12/2021, dále už pokračovat nechtějí. (ST 10.30).

Sejde se přípravný tým projektu Liberec 2028 - Evropské hlavní město kultury, abychom diskutovali základní kroky v tvorbě přihlášky do 1. kola - s odevzdáním 1/9/2022 (ČT 10.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Zasedá dozorčí rada Botanické zahrady Liberec (ST 15.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání v rámci veletrhu EDUCA (ČT 16.00).

Účast na veletrhu EDUCA (ČT 17.30).

Vítání občánků (PÁ 9.00).

Světová premiéra inscenace DFXŠ od Hadar Galron (PÁ 19.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám např. návrhy dotací, nominace do školských rad ZŠ i smlouvy související s převodem zoologické a botanické zahrady pod kraj.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (4. 10. - 10. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

V. Kollert (plochá dráha) - využití areálu pro ZŠ i veřejnost

Ž. Štěpánová (FO) - EHMK 2028

J. H. Vojtková (FO), O. Hradec (ČČK) - využití objektu v Pastýřské

O. Škochová (ONplan) - akční plán strategie kultury

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies