10.09.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 12. 9. - 18. 9. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023 i o průběhu nového školního roku z pohledu možných rizikových oblastí (vzdělávání ukrajinských dětí, zásobení plynem atd.), řešit budeme i pokračující přípravy komunitního plánu s platností od roku 2023.

Potkám se s ředitelkami/řediteli základních škol, abychom diskutovali vzdělávání dětí v případě omezení energií letos v zimě. Předpokládám, že k takové situaci nedojde, ale chceme být pro jistotu připraveni, aby nedošlo k přerušení vyučování (ÚT 11.00).

K témuž tématu (výše) budu ve středu diskutovat i s ředitelkami/řediteli mateřských škol (ST 11.00).

Zasedne projektový tým vzdělávacího projektu Férové školy II (SO 8.30), abychom si řekli aktuality k průběhu projektu v jeho závěrečné fázi. Projekt již nebude pokračovat, MŠMT rozhodlo, že obce nebudou moci čerpat dotace na projekty společného vzdělávání.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na druhou polovinu roku 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, vyhodnocení tzv. map škol), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec podal přihlášku do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme pokračovat s předpřípravami na 2. fázi kandidatury, dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (adventní trhy atd.). Také další personální zajištění odboru.

Dále pokračujeme na přípravě prezentace (scénáře) obsahu přihlášky EHMK 2028 - uskuteční se před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) a plánována je na jeden z dnů mezi 12. - 14. říjnem 2022 (a vypadá to na čtvrtek 13. října). Přihlášku může obhajovat maximálně 10 lidí, vše tedy bude v rukou nejužšího jádra našeho týmu.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá valná hromada Turistického regionu Jizerské hory (ÚT 9.00).

Zasedá komise pro veřejné zakázky (ÚT 15.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. zasílám návrhy na dotace i žádosti k pokračování projektů Centrum bydlení Liberec II a Asistenti prevence kriminality III.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (5. 9. - 11. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

E. Rázková (FO) - kultura ve městě

Nastavení cookies