12.08.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 14. 8. - 20. 8. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme ladit témata ke školské problematice v 1. pololetí nového školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování atd.). 

Sejdu se s kolegyní Martinou Teplou (ST 14.00), abychom se pobavili o některých společných tématech.

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám škol, tentokrát mateřských s prázdninovým provozem (ČT od 9.00). 

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (mj. příprava školení pro metodiky prevence), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na zprávě pro ministra školství o vzdělávání ukrajinských uprchlíků v rámci končícího školního roku atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o podzimních kulturních akcích, plánovaných výstavách v Malé výstavní síni, o Evropských dnech kulturního dědictví, na nichž spolupracujeme se Žitavou, či o oslavách 130. výročí dokončení historické radnice (30/9/1893).

Uskuteční se zasedání výboru spolku Liberec2028, kde zvolíme nového předsedu a posvětíme změnu názvu spolku i jeho účel (PO 15.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Svatební obřady (PÁ od 11.00).

Vernisáž v MVS (PÁ 17.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města, kam posílám jen běžné operativní materiály (ÚT 9.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (7. 8. - 13. 8. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Štěpánová (TUL) - využití objektu Linserka

P. Vondřich (FO) - sociální sítě

Š. Martinková (ČŠI) - spolupráce s městem

Nastavení cookies