13.11.2021
neschvalovalo se

Týdeník Ivana Langra/ 15. 11. - 21. 11. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

ST - státní svátek

 

Školství a sociální věci

Pravidelná porada odboru odpadá (PO 13.00).

Sejdu se s kolegy z Centra bydlení Liberec, abychom probrali dosavadní provoz kanceláře (ÚT 11.00).

Potkám se se členkou správní rady Komunitních prací Liberec Zuzanou Palečkovou, abychom probrali nové výzvy pro tuto společnost (ÚT 13.00).

S kolegy z Agentury pro sociální začleňování budeme na pravidelné poradě diskutovat stav aktuálních projektů i přípravu na nové programovací období EU (ČT 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Pravidelná porada odboru odpadá (PO 8.00).

Zasedá valné shromáždění členů Turistického regionu Jizerské hory (ÚT od 9.00), kde probereme především návrh rozpočtu a aktivit sdružení na rok 2022.

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Budeme tedy dále pokračovat (ÚT 11.45) s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu).

V rámci přípravy na převzetí plaveckého bazénu (od 1/1/2022) budeme průběžně pokračovat ve všech krocích a konzultacích s právníky, majetkáři i spolupracovníky ze společnosti BAZÉN LIBEREC. Provozování bazénu bude velmi rizikové (ve vztahu k jeho technickému stavu), velmi nákladné (protiepidemická opatření významně snižují návštěvnost, tj. výnosy ze vstupného), ale s ohledem na vysoký veřejný zájem (sportovní, školní a kondiční plavání) se o to musíme do zahájení rekonstrukce pokusit. Smlouva se stávajícím provozovatelem, společností JSS, končí k 31/12/2021, dále už pokračovat nechtějí.

 

Ostatní aktivity

Vzpomínková akce k výročí 17. listopadu (ST 10.00).

Tisková konference po radě města (ČT 11.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Vítání občánků (PÁ od 9.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (PO od 9.00), kam mj. posílám balík materiálů související se zajištěním provozu plaveckého bazénu po 31/12/2021, dále materiály související s přípravou přihlášky do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028,  přípravu nového komunitního plánu sociálních služeb aj. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (8. 11. - 14. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Taraba, M. Palečková (Rada seniorů) - spolupráce s městem

P. Jelínek (ŽO) - stolpersteiny, spolupráce s městem

J. Němeček (Technické muzeum) - technické vzdělávání

V. Brebta (DDÚ a SVP Čáp) - spolupráce s městem

J. Levko, M. Doubravský (DFXŠ) - provoz divadla

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies