16.10.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 18. 10. - 24. 10. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Pravidelná porada odboru odpadá (PO 13.00).

Zúčastním se zasedání správní rady Nadačního fondu Eduzměna, který pilotuje stejnojmenný projekt zvyšování kvality vzdělávání na Kutnohorsku. Více o Eduzměně na https://www.eduzmena.cz/cs (PO 8.30).

Sejdu se se zástupci Naděje Liberec, abychom diskutovali o provozu městské noclehárny v Kateřinkách (ÚT 9.30).

S Agenturou pro sociální začleňování budeme debatovat o další spolupráci a postupu některých živých projektů (ST 8.00).

S rezortním kolegou, děčínským náměstkem pro školství Martinem Poštou, budeme debatovat o společných záležitostech v rezortu školství a kultury (ST 14.00). přesunuto z předchozího období

V Senátu PČR budu na konferenci pro zákonodárce prezentovat roli města Liberec v oblasti sociálního bydlení a také průběžné výstupy projektu Centrum bydlení Liberec (ČT 10.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Sejdu se se zástupci AQUA KLUBU Liberec, abychom debatovali o provozu plaveckého bazénu od 1/1/2021 (PO 14.30).

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 15.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat parametry rozpočtu odboru 2022, i další provoz plaveckého bazénu.

V rámci přípravy na převzetí plaveckého bazénu (od 1/1/2022) budeme pokračovat ve všech krocích a konzultacích s právníky, majetkáři i spolupracovníky ze společnosti BAZÉN LIBEREC. Provozování bazénu bude velmi rizikové (ve vztahu k jeho technickému stavu), velmi nákladné (protiepidemická opatření významně snižují návštěvnost, tj. výnosy ze vstupného), ale s ohledem na vysoký veřejný zájem (sportovní, školní a kondiční plavání) se o to musíme do zahájení rekonstrukce pokusit. Smlouva se stávajícím provozovatelem, společností JSS, končí k 31/12/2021, dále už pokračovat nechtějí (ST 10.30).

A další jednání k provozu bazénu - tentokrát s externí právní kanceláří, abychom si vyladili některé nezbytné kroky k pronájmům aj. (ČT 13.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá výbor pro kulturu (PO 14.00).

Zasedá zastupitelský klub SLK (16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Slavnostní předávání medailí města (ÚT 17.00).

Sejde se tzv. lokální partnerství pro sociální začleňování na území města Liberec (ST 9.00).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

Svatební obřady (PÁ 13.00).

Vernisáž v Malé výstavní síni (PÁ 17.00).

Zasedání Evropského parlamentu mládeže (PÁ 18.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám např. návrhy dotací i smlouvy související s převodem zoologické a botanické zahrady pod kraj.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (11. 10. - 17. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Zeronik (Doctrina) - provoz školského zařízení

J. Švec, M. Janouch (JSS) - provoz bazénu

M. Žáčková (Liberec2028), O. Škochová (ONplan), O. Zámiš (FO), P. Šimon (FO) - EHMK 2028

L. Kořínek, L. Bobvošová, M. Korych (D.R.A.K.) - provoz organizace

T. Rydvan (FO) - provoz bazénu

Nastavení cookies