20.11.2021
neschvalovalo se

Týdeník Ivana Langra/ 22. 11. - 28. 11. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme diskutovat rozpočty našich příspěvkových organizací, také demografický vývoj pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ.

S náměstkem hejtmana Petrem Tulpou budeme řešit financování domovů pro seniory a také rekonstrukci azylového domu Speramus (PO 16.00 a ÚT 9.00).

Zúčastním se konkurzu na vedoucí/-ho odboru kultury, cestovního ruchu a sportu (ÚT 10.30).

Sejdu se s Tomášem Hasilem (G300), abychom diskutovali některé projekty v kultuře (ÚT 13.00).

S řediteli našich příspěvkových organizací kulturního a sociálního typu se na pravidelné poradě pobavíme o aktualitách a také rozpočtování na rok 2022 (ST 13.00 a 14.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat parametry rozpočtu odboru 2022, i další provoz plaveckého bazénu.

V rámci přípravy na převzetí plaveckého bazénu (od 1/1/2022) budeme průběžně pokračovat ve všech krocích a konzultacích s právníky, majetkáři i spolupracovníky ze společnosti BAZÉN LIBEREC. Provozování bazénu bude velmi rizikové (ve vztahu k jeho technickému stavu), velmi nákladné (protiepidemická opatření významně snižují návštěvnost, tj. výnosy ze vstupného), ale s ohledem na vysoký veřejný zájem (sportovní, školní a kondiční plavání) se o to musíme do zahájení rekonstrukce pokusit. Smlouva se stávajícím provozovatelem, společností JSS, končí k 31/12/2021, dále už pokračovat nechtějí (ST 10.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

Tisková konference ke konferenci o bydlení (ČT 10.00).

 

Před schválením

Zasedá mimořádná rada města (ČT od 13.30) a zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám návrhy dotací, návrh na vstup města do spolku Liberec2028, memorandum o další spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování aj. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (15. 11. - 21. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

Z. Palečková (FO) - provoz Komunitních prací Liberec

T. Kysela (FO) - marketing bazénu

M. Sabáčková (Liberec2028) - příprava kandidatury

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies