20.08.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 22. 8. - 28. 8. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023, závěry dotazníkového šetření Mapy škol, které jsme zadali opakovaně po třech letech a které jsou výslednicí hodnocení rodičů, žáků, pedagogů i nepedagogů. Probereme program čtvrteční porady ředitelů MŠ a ZŠ, budeme zpřesňovat čísla zapsaných ukrajinských školáků i předškoláků.

S kolegy z odboru dotací probereme záměr přístavby v Domově seniorů na Františkově (PO 12.30), kde bychom v dalších letech rádi navýšili kapacitu domova se zvláštním režimem (např. pro klienty s demencemi apod.).

S ředitelem Domova seniorů na Františkově budu probírat provozní záležitosti organizace (ÚT 10.00).

Na zahajovací poradě do nového školního roku se s řediteli MŠ a ZŠ pobavíme o všech aktuálních záležitostech v oblasti vzdělávání (ČT 8.30).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na druhou polovinu roku 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, vyhodnocení tzv. map škol), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury, dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (Evropské dny kulturního dědictví, adventní trhy atd.).

Se zástupci Jizerské 50 budeme diskutovat spolupráci města na dalším ročníku této mimořádné akce (ÚT 9.00).

Potkám se s Leonem Jakimičem a Markétou Sabáčkovou z Liberec2028, abychom diskutovali podobu prezentace naší přihlášky do 1. kola EHMK (ČT 13.00).

Dále pokračujeme na přípravě přihlášky Liberce do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028. Přihláška už je v tisku a musíme ji na ministerstvo kultury odevzdat nejpozději 1. září, prezentace obsahu je před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) plánována na jeden z dnů mezi 12. - 14. říjnem 2022. Připravujeme tedy především způsob doručení na MKČR a taky scénář prezentace před komisí.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zahajovací koncert mezinárodního festivalu Lípa Musica (ÚT 19.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (15.8 - 21. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

T. Hasil (G300) - kultura ve městě

K. Pavlů (Naivní divadlo) - provoz divadla

Nastavení cookies