22.05.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 24. 5. - 30. 5. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje. Budeme diskutovat o zápisech do MŠ, které se uskutečnily v polovině května. Sledujeme také další kolo testování žáků v základních školách. Dále monitorujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Se dvěma občany budu probírat možnosti a limity nových tzv. bezdoplatkových zón v Liberci (ÚT 14.00).

Zúčastním se slavnostního otevření rekonstruované MŠ Pastelka v Ostašově (ST 13.00).

Sejdu se na tradičním každoměsíčním jednání s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města.

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme především pokračovat v přípravách dokumentů souvisejících s kandidaturou Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Už jsme představili mluvčího kampaně, robota Thespiana (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/184257433520501). Všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.kreativni-liberec.cz.

S kolegou Jiřím Šolcem se potkáme s honorárním konzulem Litvy v Liberci a probereme možnosti umístění výstavy o historii země na náměstí E. Beneše (ÚT 11.00).

S Pavlem Jakubcem z A-stylu budeme diskutovat o pohybové gramotnosti dětí v mateřských školách (ÚT 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Svatební obřad (ÚT 10.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám zejména varianty dalšího provozu městského plaveckého bazénu, dále návrhy programových i individuálních dotací aj.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (17. 5. -  23. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Brestovanský (ARCHA 13) - projekt pomníku obětem 1. sv. války

Nastavení cookies