23.10.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 25. 10. - 31. 10. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

ST, ČT, PÁ - pracovní volno

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále diskutovat parametry rozpočtu odboru na rok 2022 s výrazně sníženými limity a také demografický vývoj pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ.

S příznivci a podporovateli lesní MŠ a ZŠ povedeme diskuzi o budoucnosti těchto zařízení na území města a také o případných vhodných objektech, kde by mohly sídlit (ÚT 11.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.30) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat parametry rozpočtu odboru 2022, i další provoz plaveckého bazénu.

I další program se bude věnovat EHMK 2028 - povedeme pohovory se dvěma adepty na programového manažera projektu, který musí být součástí týmu (PO 11.00).

S ředitelem špičkového hudebního festivalu Lípa Musica Martinem Prokešem budeme diskutovat příští ročník s ohledem na Liberec (PO 14.30).

Zasedne řídicí výbor strategie kultury, aby diskutoval priority akčního plánu na rok 2022 (ÚT 13.00).

V rámci přípravy na převzetí plaveckého bazénu (od 1/1/2022) budeme průběžně pokračovat ve všech krocích a konzultacích s právníky, majetkáři i spolupracovníky ze společnosti BAZÉN LIBEREC. Provozování bazénu bude velmi rizikové (ve vztahu k jeho technickému stavu), velmi nákladné (protiepidemická opatření významně snižují návštěvnost, tj. výnosy ze vstupného), ale s ohledem na vysoký veřejný zájem (sportovní, školní a kondiční plavání) se o to musíme do zahájení rekonstrukce pokusit. Smlouva se stávajícím provozovatelem, společností JSS, končí k 31/12/2021, dále už pokračovat nechtějí.

 

Ostatní aktivity

X

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (18. 10. - 24. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

O. Kašpar (AQUA klub) - provoz bazénu

M. Havrdová, J. Beneš (Naděje) - provoz noclehárny

P. Kořínek (SPK Slavia) - provoz bazénu

p. Lacko (FO) - sponzoring vozu APOSS

T. Rydvan (Řanda Havel Legal) - provoz bazénu

Nastavení cookies