26.02.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 27. 2. - 5. 3. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Sejde se pracovní skupina pro uprchlickou krizi z Ukrajiny, kde budeme řešit otázky ubytování, vzdělávání i sociálních záležitostí (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách za období prvního pololetí, ale probereme i taktiku na nové mimořádné zápisy (budou ze zákona v červnu, zatímco ty pro tuzemské děti v dubnu), protože situace v libereckých školách není jednoduchá. Budeme rovněž připravovat veřejnou debatu o školství, která se uskuteční už ve středu 1/3. A také ladit materiály do nejbližší rady města, která se uskuteční 7/3.

S ředitelkou DDM Větrník Martou Kultovou probereme provozní záležitosti ubytovny v Oldřichově (ÚT 9.00).

S ředitelkou MŠ Korálek Vladimírou Jurigovou budeme debatovat o znovuobnovení olympiády předškolních dětí (ÚT 11.00).

S ředitelkou DFXŠ Lindou Keprtovou budeme probírat provozní záležitosti divadla (ÚT 14.00).

Se zástupci žákovského parlamentu ZŠ Jabloňová probereme rekonstrukci libereckého skateparku (ST 13.00). přesun z předminulého týdne

Uskuteční se první pocovidová veřejná debata o libereckém školství s podtitulem Vše, co jste chtěli vědět o školství, ale báli jste se zeptat (ST 17.00, KVK).

Otevírání obálek pro konkurz na ředitelku/ředitele ZŠ Vrchlického (ČT 9.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (dotační fond města se speciálním programem aj.), diskutovat návrh akcí, které se uskuteční v roce 2023, i obsah Libereckého kulturního fóra, které se uskuteční 7/3. A zbyde čas i na materiály do rady města 7/3.

Sejdu se s Jaromírem Kvasničkou, abychom diskutovali spolupráci v oblasti kultury (PO 16.30).

V Kině Varšava budeme probírat provozní záležitosti zařízení (ST 11.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST - 9.00 - 11.00).

Výjezdní zasedání vedení města do čtvrti Rochlice (ČT od 13.00).

Svatební obřad (NE 14.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (20. 2. - 26. 2. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Nastavení cookies