28.11.2021
neschvalovalo se

Týdeník Ivana Langra/ 29. 11. - 5. 12. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru v mimořádně nepravidelném čase (PO 10.00) budeme dále diskutovat rozpočty našich příspěvkových organizací, také demografický vývoj pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ a materiály do letošní poslední rady města, která se uskuteční 7/12.

Sejdu se s ředitelem ZUŠ Frýdlantská Tomášem Kolafou (PO 11.00), abychom probrali některé provozní záležitosti školy.

Potkám se s kolegou náměstkem pro školství z Děčína Martinem Poštou, abychom diskutovali společná témata. Jde o již natřikrát překládanou schůzku, snad se nám ji tentokrát podaří uskutečnit (ST 13.00).

Zasedá odborná rada Nadačního fondu Eduzměna, který v oblasti Kutnohorska realizuje pilotní projekt zvyšování kvality vzdělávání, podporovaný MŠMT. Členem odborné rady (a také správní) jsem od samého počátku, je to pro mě mimořádná čest a také příležitost být u toho a přenést některé poznatky i do libereckého školství (ČT 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a plán akcí na rok 2022.

Potkám se s Davidem Pastvou, abychom probrali plány projektu Křišťálové údolí v souvislosti s městem Liberec (ÚT 11.00).

Navštívím pana rektora TUL doc. Miroslava Brzezinu, abych ho seznámil s projektem Liberec 2028 a požádal ho o spolupráci (ÚT 13.00).

V rámci přípravy na převzetí plaveckého bazénu (od 1/1/2022) budeme průběžně pokračovat ve všech krocích a konzultacích s právníky, majetkáři i spolupracovníky ze společnosti BAZÉN LIBEREC. Provozování bazénu bude velmi rizikové (ve vztahu k jeho technickému stavu), velmi nákladné (protiepidemická opatření významně snižují návštěvnost, tj. výnosy ze vstupného), ale s ohledem na vysoký veřejný zájem (sportovní, školní a kondiční plavání) se o to musíme do zahájení rekonstrukce pokusit. Smlouva se stávajícím provozovatelem, společností JSS, končí k 31/12/2021, dále už pokračovat nechtějí (ST 10.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Společné zasedání rad města a kraje - tentokrát na LK (PO 12.30).

Zasedá školská rada ZŠ Švermova, jíž jsem členem (PO 15.00).

Zahájení výstavby bytového domu č. 1 v ulici Na Žižkově (ST 12.00).

Přednáška pro studenty bakalářského studia Veřejné politiky FSV UK na téma systémové korupce (ST 15.30).

Předávání medailí města panu Janu Šebelkovi a lékařům Richardu Lukášovi a Stanislavu Tallerovi (ČT 17.00).

Závěrečná konference projektu pro mateřské školy (PÁ 8.30).

Prohlídka rekonstruovaného bytového objektu na Tř. Milady Horákové (PÁ 11.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (22. 11. - 28. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

T. Hasil (G300) - projekty pro EHMK 2028

S. Doubrava (FO) - podpora EHMK 2028

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies